8 september 2021

Zeeland

Provincie Zeeland gaan voor MONO

Aftrap MONO-helden campagne in de provincie Zeeland

Vandaag 8 september 2021 ondertekenden gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas en provinciesecretaris Ab Smit de MONO-belofte, onderdeel van de MONO Zakelijk campagne actie MONO Helden. Zij geven hiermee het belang aan van de boodschap om MONO te rijden, ongestoord onderweg geldt voor iedere medewerker in de organisatie.

Eén van de prioriteiten van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) is thema afleiding van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid waar ook het Zeeuwse bedrijfsleven voor wordt benaderd. Aangezien afleiding door de smartphone tijdens het rijden jaarlijks voor veel ongevallen zorgt, is het van belang om een campagnematige actie te voeren. Daarom start het ROVZ de MONO-helden actie in eigen organisatie Provincie Zeeland en zorgt erna voor verdere uitrol hiervan in het bedrijfsleven. Bedrijven die aan hun medewerkers aandacht vragen voor ongestoord onderweg gaan, zijn MONO-helden!

Door deze MONO-belofte te ondertekenen, vraagt de Provincie Zeeland aan haar medewerkers om MONO te rijden en zonder afleiding in de auto te stappen. Gedeputeerde verkeersveiligheid Provincie Zeeland en voorzitter van het ROVZ, Harry van der Maas geeft het belang aan: “Verkeersveiligheid van onze medewerkers én van alle inwoners van de provincie is onze prioriteit. Daar vragen we met deze actie aandacht voor. Het is belangrijk om vóóraf afspraken te maken over bereikbaarheid zodat een appje of telefoontje best even kan wachten tot men zijn/haar bestemming heeft bereikt. Onderweg bellen verdubbelt namelijk het risico op een ongeval, wanneer je onderweg een tekst leest of typt is de kans op een ongeval wel zes keer groter.”

MONO rijden

MONO betekent ongestoord onderweg zonder afleiding door de smartphone, bijvoorbeeld appjes, social media of navigatiebesturing. Smartphones zijn eenvoudig MONO in te stellen door deze vóór vertrek op ‘stil’ of ‘niet storen’ te zetten of door een MONO app actief te gebruiken.

MONO in de provincie Zeeland

Deelname van organisaties in de provincie Zeeland aan de MONO-helden actie is gratis, zo wordt er op deze manier positieve aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid binnen eigen organisatie. Meer informatie voor werkgevers is te vinden op www.rovz.nl/mono-zakelijk. De toolkit voor werkgevers is direct te downloaden via www.rovz.nl/toolkit.