Partner

24 november 2021

Training & Opleiding

Promotie: Houvast in processen en governance voor data analytics in organisaties

Data analytics ontwikkelt zich in een razendsnel tempo. Dit heeft een grote impact op de manier waarop organisaties, in zowel de publieke als private sector, processen inrichten en uitvoeren. Grote organisaties innoveren en boeken successen, waarmee ze andere organisaties inspireren. In de praktijk blijkt echter dat het aanzienlijke inspanningen vergt om succesvol gebruik te maken van data analytics. Hoe kunnen organisaties data analytics organisatorisch goed inbedden in hun bedrijfsprocessen? Jeroen Baijens verdedigt op vrijdag 3 december 2021 om 13.30 uur zijn proefschrift 'A multi view approach on data analytics: a process and governance perspective' aan de Open Universiteit in Heerlen.

Data analytics in organisaties

Bij het gebruik en de implementatie van data analytics lopen bedrijven vaak tegen organisatorische problemen aan. Bijvoorbeeld bij het identificeren van een juist werkwijze, de coördinatie tussen management en medewerkers of het inrichten van een juiste organisatiestructuur. Jeroen Baijens onderzocht welke proces-methodologieën geschikt zijn voor verschillende typen data analytics projecten. Daarnaast ontwikkelde hij een volwassenheidsmodel op het gebied van data analytics governance. Het onderzoek biedt organisaties handvatten bij het kiezen van de juiste procesmethodologie en bij het inrichten van de governance.

Governance in data analytics

Jeroen Baijens identificeerde zes fasen in volwassenheid op het gebied van data analytics governance: het creëren van bewustwording, structureren, meten, langetermijnplanning, aanpassen en uitbreiden. Dit model biedt houvast voor organisaties die hun governance willen verbeteren en inzicht in de volgorde waarin praktijken voor governance worden geïmplementeerd. Daarnaast vormt het model een uitgangspunt voor onderzoek naar de volwassenheid van data analytics governance.

Processen in data analytics

Bepalend voor het kiezen van een juiste procesmethodologie is de inzet voor continu lopende of eenmalige projecten. Voor continu lopende projecten zijn de iteratieve methodologieën geschikter. Het iteratieve karakter stelt teams in staat om de ontwikkeling van dataproducten te ondersteunen door in verschillende cycli verbeteringen door te voeren. Voor eenmalige projecten binnen organisaties is de keuze voor een procesmethodologie afhankelijk van de manier waarop het project wordt ingezet: vanuit de data, oplossing of probleem.

Promotie Jeroen Baijens

Jeroen Baijens (1992, Stein) deed zijn promotieonderzoek binnen de Bètafaculteit en het Center for Actionable Research van de Open Universiteit (CAROU), gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Hij verdedigt op vrijdag 3 december 2021 om 13.30 uur zijn proefschrift 'A multi view approach on data analytics: a process and governance perspective' aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotores zijn prof. dr. ir. Remco Helms, Open Universiteit en prof. dr. Rob Kusters, Open Universiteit. De promotie is live te volgen via ou.nl/live.

Partner