19 september 2022

Transport & Logistiek

Onrealistische eisen aan verduurzaming logistiek en transport helpen niemand

De sector logistiek en transport verduurzaamt in een rap tempo. Zonnedaken op logistieke centra zijn meer regel dan uitzondering en Nederlandse logistieke bedrijven rijden vrijwel allemaal met vrachtauto’s met zeer duurzame verbrandingsmotoren die voldoen aan de strenge Euro 6-norm. Toch wordt de sector ingehaald door de actualiteit van de dag.  

De sector verkeert in zwaar weer. Voornamelijk stijgende energieprijzen en grondstofprijzen en het doorberekenen van de inflatie zijn problemen waar met spoed om een oplossing wordt gevraagd. In een recente enquête noemen ze deze zelfs urgenter dan de arbeidskrapte. Daar komen bereikbaarheidsproblemen bij, want onderhouds- en uitbreidingsvraagstukken van de Nederlandse infrastructuur leiden steeds vaker tot vertragingen over weg, water en spoor. En dan is er nog de verstoring van de complete supply chain die leidt tot vertragingen op regionale transportknooppunten.  

De grootste opgave de komende jaren moet echter nog komen, namelijk de verplichte overstap naar zero-emissie vervoer voor binnenstedelijke distributie. Een politieke keuze die vraagt om een totale aanpassing van de logistieke keten. Vrijwel alle grote Brabantse steden, bijvoorbeeld Eindhoven, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Breda, volgen de landelijke regelgeving op het gebied van milieuzones en zero-emissiezones.  

Als VNO-NCW Brabant Zeeland hebben wij altijd nadrukkelijk uitgesproken als bedrijfsleven te willen verduurzamen en onze achterban aangespoord kansen hiervoor te benutten. Zo verkennen grote truckontwikkelaars in onze regio al langer de mogelijkheden, onder meer via een subsidieaanvraag voor 1000 waterstoftrucks en het gebruik van Bio-LNG als duurzame brandstof. Niettemin is de gestelde verplichting van zero-emissie zowel onhaalbaar als onrealistisch. 

De groei van de logistiek en binnenstedelijke distributie zet voorlopig door. Er worden steeds meer pakketjes, boodschappen, zelfs auto’s aan huis geleverd. Elektrische trucks hebben echter een zeer beperkte actieradius, terwijl het aantal benodigde oplaadpunten beperkt is. Ook beschikbaarheid van voldoende stroom is een issue, gelet op de (dreigende) netcongestie.  

Ziehier de paradox van de wens en de realiteit. Het is aan de overheid om kaders te stellen waarbinnen ondernemers moeten verduurzamen. Maar met onrealistische en te strenge kaders hebben de sector en klanten niets aan deze duurzame ambities.   

Rik Derksen 
Belangenbehartiger infrastructuur en ruimte