21 april 2022

Training & Opleiding

Onderwijsinstellingen en gemeente Breda versterken samenwerking

ondertekenden Avans Hogeschool, BUas, Curio, De Rooi Pannen, NLDA en de gemeente Breda een intentieverklaring waarin de samenwerking die is gestart met de City Deal Kennis Maken wordt voortgezet in het Urban Living Lab Breda (ULLB). Met het ondertekenen verbinden het onderwijs en haar studenten zich aan de toekomst van de stad. De intentieverklaring wordt overeengekomen voor een periode van twee jaar. Die tijd wordt benut om de samenwerking verder op te zetten, uit te breiden en in de praktijk te ervaren.

Wethouder Arjen van Drunen: “Met deze samenwerking kunnen we nog beter de kennis en kunde van studenten, docenten en onderzoekers inzetten voor de maatschappelijke vraagstukken van de stad. Ze kunnen vandaag meedenken over oplossingen voor uitdagingen van de stad van morgen.”

Raymond Sparreboom, co-founder ULLB: “Niet alleen de kennis van studenten wordt ingezet. Het bouwen van de stad van de toekomst doe je samen. Dus ook met kennisinstellingen, bedrijven en bewoners. Het Urban Living Lab Breda pakt de rol op om dit te organiseren op de 4 thema’s: Inclusieve Samenleving & Gezondheid, Digitalisering & Smart Technology, Energietransitie & Duurzaamheid, Smart Mobility & Logistics, en dat samen met inwoners. Met deze intentieverklaring ligt er een stevige basis om de samenwerking verder vorm te geven in het ULLB.”

Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool: “De samenwerking is positief omdat het oplossend vermogen van de stad hierdoor sterker wordt, maar ook omdat dit bijdraagt aan het opleiden van studenten voor de toekomst. Zij hebben hierdoor beter begrip van maatschappelijke thema’s en kunnen mede de maatschappij vormen. De samenleving wordt als het ware als leeromgeving voor studenten gebruikt. Een win-win situatie dus.”

City Deal Kennis Maken Breda
Aan City Deal Kennis Maken Breda (CDKMB) nemen de gemeente en onderwijsinstellingen in Breda deel. Gemixte teams van mbo- en hbo-studenten van verschillende opleidingen denken samen na over mogelijke oplossingen voor maatschappelijke, lokale vraagstukken. Dit kan in verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan kenniswerkplaatsen of stadlaboratoria zoals het Urban Living Lab Breda. Studenten doen zo praktijkervaring op, het Bredase bedrijfsleven krijgt innovatieve ideeën en beiden dragen bij aan een vitalere Bredase leefomgeving. En omdat de CDKMB deel uit maakt van een landelijk subsidieprogramma CDKM kunnen de samenwerkende organisaties in Breda gebruik maken van best practices uit andere steden.

Urban Living Lab Breda
De komende jaren zorgt het Urban Living Lab Breda voor de organisatie van deze stadsbrede samenwerking. ULLB is een levende gemeenschap die samen met inwoners werkt aan nieuwe oplossingen en nieuwe vormen voor een duurzame, gezonde, leefbare en voor iedereen toegankelijke stads-samenleving. Samen met het (middelbaar en hoger) onderwijs, ondernemers, overheid en inwoners brengt ULLB vraagstukken in beeld. Ze zoeken nieuwe oplossingen met als doel duurzaamheid en duurzame ontwikkeling en innovatie in de stad te stimuleren.  

Meer informatie https://urbanlivinglabbreda.nl/