Partner

2 februari 2022

Zorg en Welzijn

Ondersteuning in werken na kanker

Er is een groot tekort aan arbeidskrachten. Dat zal elke werkgever onderschrijven. Er is echter ook een groot onbenut arbeidspotentieel. Mensen die willen werken, maar langs de zijlijn staan. Kankerpatiënten maken daar, te vaak, deel vanuit. Zij die kanker hebben gehad en weer vooruit willen kijken, maar bij wie het niet lukt om aan werk te komen. Vooroordelen van werkgevers zorgen er onterecht voor dat de talenten van deze mensen verloren gaan. IBN en Wasbeer & Pauw hebben de krachten gebundeld en inspireren, motiveren en komen in  actie om ex-kankerpatiënten en werkgevers met elkaar te verbinden.

Vooroordelen over werken na kanker wegnemen
“Werk is meer dan inkomen,” vertelt Corina Kersten, projectleider IBN. “Mensen die met kanker te maken hebben gehad, vinden werk erg belangrijk. Werk staat in de top 3 van zaken die ertoe doen na het afronden van de behandelingen. Daartegenover staan werkgevers die huiverig zijn om mensen die kanker hebben gehad, aan te nemen. Het beeld bestaat dat zij een grote kans hebben op terugval, hetzij lichamelijk, hetzij mentaal en dat ze daardoor niet betrouwbaar zouden zijn als medewerker. Deze werkgevers gaan we dan ook informeren en inspireren zodat zij de verbinding maken naar deze groep arbeidspotentieel. Het is onze rol om zowel de werkzoekende als de werkgever daarin serieus te nemen en samen met hen op zoek te gaan naar de mogelijkheden.”  

Magalie Raaijmakers van Wasbeer & Pauw vult aan: “In 8 sessies gaan we samen met de deelnemers werken aan hun eigen talenten, ambities én kansen, maar gaan we ook actief aan de slag met de bewustwording van hun valkuilen en belemmeringen. Daarnaast bespreken we hoe we vooroordelen om kunnen zetten in realisme en kracht. Zo kunnen alle deelnemers met een krachtig zelfbeeld (weer) in actie komen en met realisme het arbeidsveld betreden.” Meer informatie is te vinden op ibn.nl/werkennakanker

Over IBN
IBN is een grote regionale sociale werkgever met ruim 3.300 medewerkers en een bijzondere opdracht. IBN richt zich op het toeleiden naar werk en het bieden van passend werk. Al ruim 25 jaar maakt IBN zich sterk voor mensen die extra hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van een baan. Mensen ontwikkelen zich via werkleerlijnen of rechtstreeks bij een werkgever naar een kansrijk beroep. Samen met 6 gemeenten uit noordoost Brabant voert IBN de Participatiewet uit.

Over Wasbeer & Pauw

Wasbeer & Pauw is ervan overtuigd dat werken gelukkig maakt en wil daarom werk voor elke inwoner in Nederland mogelijk maken. Werken geeft voldoening, je creëert waarde voor iemand, een klant of de samenleving. Dat geeft een fijn gevoel! Wasbeer & Pauw verbindt mens en bedrijf met elkaar vanuit gelijkwaardigheid, dus zonder dikke-ik en met een goede dosis creativiteit. Vanuit die creatieve en actieve aanpak zetten zij mensen aan tafel, proberen, evalueren en passen aan. Fouten maken mag, graag zelfs!