Partner

27 juni 2022

Zeeland

OMGAAN MET EEN STRUCTUREEL PERSONEELSTEKORT, MAAR HOE?

De krapte op de arbeidsmarkt: het is voor veel ondernemers dé belangrijkste uitdaging van het moment. Door het gebrek aan personeel komt de continuïteit van bedrijven in gevaar. Groei kan niet gerealiseerd worden en maatschappelijke doelstellingen zoals het bouwen van woningen, verduurzaming en de energietransitie komen in de knel. En wanneer we een blik werpen op onze vergrijzingscijfers, voorspelt dat ook niet veel goeds. Wat kunnen we doen om de economie aan de gang te houden?

Meer werk, minder mensen

Hetzelfde werk, of zelfs meer, moet worden verricht met minder mensen. Als vereniging zien we dat de manier waarop bedrijven producten maken of diensten leveren daardoor aan het veranderen is. Bedrijven innoveren in rap tempo om de vraag naar arbeid enigszins in te perken. Processen worden gerobotiseerd, geautomatiseerd of gedigitaliseerd om de vraag naar arbeid te verminderen. Functieprofielen gaan steeds vaker overboord en via scholing en ontwikkeling wordt er veel gedaan om (nieuwe) werknemers op te leiden en te behouden. Varianten van ‘open hiring’ bieden kansen voor werkzoekenden die al even aan de zijlijn staan. Maar voor sommige bedrijven is ook dat al een gepasseerd station: sectoren zoals de hightech, logistiek en food zijn al langere tijd afhankelijk van internationale medewerkers.

Kampioen deeltijd werken

Ondernemers zoeken naar oplossingen. En het kabinet kan hen daarbij helpen. Kort door de bocht zullen we met stimulerend beleid moeten zorgen voor meer arbeidsparticipatie én arbeidsproductiviteit. Dat betekent niet alleen meer werknemers, maar ook: méér uren. Nederland is Europees kampioen deeltijd werken. En het kan ook efficiënter: de laatste decennia is onze arbeidsproductiviteit minimaal gegroeid ten opzichte van voorgaande jaren. In de tussentijd zullen we de instroom van internationale medewerkers moeten vergroten om onze economie de komende periode op hetzelfde niveau te houden. Daarnaast zijn er volgens berekeningen ook nog 1,2 miljoen Nederlanders die worden gekwalificeerd als ‘onbenut arbeidspotentieel’. Hoe kunnen we hen structureel stimuleren om (meer) te werken?

Voor dit alles is voldoende huisvesting een keiharde randvoorwaarde: want als we willen dat mensen bij onze bedrijven komen werken, zullen ze ook ergens moeten wonen. En komen we dan niet in een cirkeltje terecht, want welke medewerkers bouwen onze huizen?

Vragen over dit onderwerp of wat wij doen in onze belangenbehartiging?

Neem dan contact op met Anne Deelen, belangenbehartiger arbeidsmarkt VNO-NCW Brabant-Zeeland.deelen@vnoncwbrabantzeeland.nlndvoorwaarde: want als we willen dat mensen bij onze bedrijven komen werken, zullen ze ook ergens moeten wonen. En komen we dan niet in een cirkeltje terecht, want welke medewerkers bouwen onze huizen?