Ga terug

30 september 2019

Eindhoven Airport

Mogelijk geen geplande vluchten na 23.00 uur vanaf eind oktober 2020

Eindhoven Airport spant zich in om na het zomerseizoen van 2020 de geplande vluchten na 23.00 uur te stoppen. In lijn met het Proefcasus-adviesrapport van Pieter van Geel over de ontwikkeling van de Eindhovense luchthaven, heeft de minister van IenW onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten ernaar te streven om de geplande vluchten na 23.00 uur vanaf het zomerseizoen 2020 te reduceren tot nul.

Op 26 september heeft Eindhoven Airport haar capaciteitsdeclaratie voor de periode maart-oktober 2020 ingeleverd bij Airport Coordination Netherlands (ACNL). Dit is de onafhankelijke coördinator voor de toewijzing van en de controle op start- en landingstijden (slots) voor Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport. Deze declaratie kwam tot stand na besprekingen met de luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van Eindhoven Airport. In de declaratie zijn de zogenoemde historisch opgebouwde rechten van de betrokken luchtvaartmaatschappijen op slots opgenomen. Deze rechten zijn op Europees niveau wettelijk bepaald. De luchthaven is niet bevoegd om deze rechten eenzijdig in te trekken. Dit betekent concreet dat er volgend jaar in de periode maart-oktober dagelijks maximaal 4 geplande vluchten tussen 23.00 en 23.30 uur plaatsvinden.

Vooruitlopend op de invulling van het winterschema 2020, dat volgend jaar ingaat op 25 oktober, zal Eindhoven Airport in overleg gaan met alle betrokken partijen om de reductie naar nul geplande vluchten na 23.00 uur te bereiken. Dit streven bleek voor het zomerseizoen 2020 niet realistisch binnen een te kort tijdsbestek waarin de luchtvaartmaatschappijen hun internationale vliegschema’s tot stand moeten brengen. Dit proces bestrijkt een langere periode en is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van slots op de diverse internationale luchthavens waarop deze maatschappijen vliegen.

Gerelateerd