13 mei 2022

Mini ex­po­si­tie over Ein­stein Te­le­sco­pe in pro­vin­cie­huis

In het Gouvernement aan de Maas is tot 1 juli aanstaande een mini expositie over de Einstein Telescope (ET) te zien. In een korte video wordt meer verteld over het belang van zwaartekrachtgolven. Daarnaast is op een meterslange wand informatie te vinden over de telescoop.

Onlangs werd bekend dat er vanuit het Nationaal Groeifonds een bedrag van ruim 900 miljoen euro is gereserveerd om de Einstein Telescope in het Zuid-Limburgse grensgebied met België en Duitsland te realiseren. In 2025 zal duidelijk zijn of dit project daadwerkelijk doorgaat.

De Einstein Telescope is een voorgestelde telescoop voor het vaststellen en bestuderen van zwaartekrachtgolven. Deze vervormen volgens de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein de ruimte waar deze doorheen bewegen. Wetenschappers hopen met de ET ook meer inzicht te krijgen in donkere materie die volgens de theorie een groot deel van alle materie in het heelal uitmaakt, en donkere energie die waarschijnlijk de versnellende uitdijing van het heelal veroorzaakt. Voor de detectie van deze golven is extreem gevoelige apparatuur nodig.

Wanneer: Tot 1 juli 2022, op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur
Centrale hal Gouvernement aan de Maas
Limburglaan 10, Maastricht