3 november 2021

Innovatie & DuurzaamheidZeelandmobiliteit

Living Lab Slimme Mobiliteit Zeeland gaat van start

De eerste projecten om slimme vormen van vervoer uit te proberen in Zeeland, ook wel Living Lab Slimme Mobiliteit genoemd, gaan van start. Zo ontvangt de gemeente Tholen een bijdrage voor het project Toogethr om carpoolen en het gebruik van de fiets onder medewerkers van bedrijven op Welgelegen te stimuleren. Daarnaast geeft Provincie Zeeland opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek naar een super slim laadplein voor elektrische deelauto’s in Vlissingen.

Nieuwe ideeën testen

Binnen Living Lab Slimme Mobiliteit worden de komende tijd nieuwe vervoersmogelijkheden verkend, nieuwe projecten opgezet en verbetermogelijkheden uitgeprobeerd om uiteindelijk slimmer, sneller en schoner van A naar B te reizen. De eerste pilots met geld vanuit het compenstatiepakket Wind in de Zeilen gaan nu van start.

Toogethr

Met de Toogethr app worden medewerkers van bedrijven op Welgelegen (Tholen) gestimuleerd om meer te carpoolen en vaker de fiets te pakken. Het idee is dat het gebruik van de fiets zelfs beloond wordt door de werkgever. Op die manier wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd en het levert een bijdrage aan de gezondheid van medewerkers. Gemeente Tholen, bedrijven zelf en Provincie Zeeland leveren een bijdrage aan dit project.

Super slim laadplein

Op de huidige parkeerplaats, naast het station in Vlissingen is het idee ontstaan om een super slim laadplein met elektrische deelauto’s te realiseren. Het is de bedoeling dat in eerste instantie elektrische (deel)auto’s opgeladen kunnen worden, maar ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om op termijn andere elektrische (deel)voertuigen op te laden. De benodigde energie voor dit plein moet duurzaam opgewekt worden en zo wordt het toekomstige laadplein overdekt met zonnepanelen. Er wordt ook nagedacht over manieren om energie op te slaan en eventueel te gebruiken voor andere doeleinden. Het project is een vervolgstap op het e-mobilitypark en deelautopark op de Kenniswerf in Vlissingen. Voordat de plannen gerealiseerd worden, wordt in samenwerking met gemeente Vlissingen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een plan van aanpak voor realisatie gemaakt.

Slimme mobiliteit

Living lab is onderdeel van de opgave Slimme Mobiliteit. In Zeeland gaan we de komende jaren aan de slag om vervoer anders en vooral beter te organiseren. Dat doen we door vernieuwende technologische systemen te combineren met klassieke vormen van vervoer (bus, trein, boot). De reiziger staat daarbij centraal. We zijn nog steeds op zoek naar ideeën voor innovatieve projecten op het gebied van mobiliteit in Zeeland.

Wind in de zeilen

Het Rijk, de Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Slimme mobiliteit is een onderdeel van dit pakket.