Partner

3 augustus 2023

Innovatie & DuurzaamheidFood (agri)Transport & Logistiek

Lekkerland Nederland behaald zilveren EcoVadis duurzaamheidsrating

Lekkerland Nederland heeft een overall score van 67 punten behaald en daarmee een Zilver medaille ont-vangen, vooral op de thema’s milieu, ethiek en arbeid & mensenrechten heeft Lekkerland Nederland hoge scores behaald. Met deze score behoord Lekkerland bij de 25% beste bedrijven in Nederland op het ge-bied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Lekkerland streeft ernaar om de score overall te verhogen en daarmee in 2024 voor Goud te gaan.

De medaillevereisten voor 2023 voor zilver waren een ‘overall score tussen 59 en 69’. De exacte score van Lek-kerland Nederland met 67 leverde dus bijna goud op. Met deze score behoort Lekkerland Nederland tot de ‘90th percentile’. Daarmee behoren ze bij de 10% best presterende bedrijven wereldwijd en de top 5% best preste-rende bedrijven van hun industrie*.

EcoVadis is een onafhankelijke organisatie die het beleid van bedrijven beoordeeld op MVO-gebied. Het EcoVa-dis-label wordt in meer dan 175 landen erkend en jaarlijks worden bedrijven in ongeveer 200 verschillende sec-toren geëvalueerd. De EcoVadis-medaille is een erkenning van prestaties ten opzichte van andere beoordeelde bedrijven in de EcoVadis-database. De algemene score van EcoVadis weerspiegelt de kwaliteit van het duurzaamheidsmanagement systeem van het bedrijf op het moment van de beoordeling. Lekkerland Nederland is beoordeelt aan de hand van criteria per thema waaronder: Milieu, Ethiek, Arbeid & Mensenrechten en Duurzaam Inkopen.

Lekker Duurzaam
“Duurzaamheid is een drijfveer die leeft in alles wat we doen,” aldus Marc Lanneau, Algemeen Directeur bij Lek-kerland Nederland. “We houden ons voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen, vertalen deze naar slimme oplossingen en blijven ons duurzaamheidsbeleid continue uitbreiden. Om zo elk proces in onze keten efficiënter en innovatiever te maken. Voor onszelf én voor onze partners. Zo bouwen we samen met onze partners aan sterke, duurzame relaties en helpen onze initiatieven hen om bewuster, groener en succesvoller te ondernemen.” De zilveren medaille van EcoVadis onderstreept het commitment van Lekkerland om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. “Een erkenning waar we trots op zijn,” aldus Marc Lanneau.

*Van alle bedrijven die EcoVadis in de 365 dagen vóór Lekkerland Nederland heeft geëvalueerd. Dat zijn er iets meer dan 40.000 wereldwijd.