Ga terug

LCB ontwikkelt bewustwordingscampagne retourmedicatie: 'Breng me terug'.

Op 8 oktober 2020 start Logistics Community Brabant (LCB) met de bewustwordingscampagne ‘Breng me terug’. Met deze campagne zet LCB in op een hoger percentage retourmedicatie bij apotheek of milieustraat. Op deze manier draagt LCB bij aan het verminderen van de enorme verspilling van medicatie in Nederland. De campagne loopt tot en met maart 2021.

Jaarlijks verdwijnt er in Nederland voor honderden miljoenen euro’s aan medicijnen in de vuilnisbak. Uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat meer dan 80% van de ondervraagde Nederlanders na gebruik wel eens medicatie over houdt. Een studenten-vervolgonderzoek van Breda University of Applied Sciences en LCB toont aan dat tweederde van de medicijngebruikers hun overtollige medicatie niet retourneert bij apotheek of milieustraat. Dit heeft schadelijke gevolgen voor het milieu.

Waterkwaliteit

Ons milieu leidt onder de hoeveelheid aan medicatie die in het riool terecht komt. Medicijnresten vervuilen het water en brengen schade aan in het waterleven. Bovendien wordt het moeilijker om water goed te zuiveren als deze resten toenemen. Daarnaast worden er veel medicijnen verspild, die mogelijk ook in het milieu terecht komen. Voor veel mensen is dit een onbekend probleem.

Campagne

Om de bewustwording van het probleem onder medicijngebruikers te verhogen, start LCB in samenwerking met professionals uit diverse sectoren, de campagne ‘Breng me terug’, In de campagne speelt het pilletje ‘Rik Retour’ een centrale rol. LCB stelt een korte animatie beschikbaar die bij de deelnemende apotheken en huisartsen op de informatieschermen getoond kan worden. Deze animatie is ontwikkeld in samenwerking met onder andere: KNMP, Ons Water, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Instituut Verantwoord Medicijngebruik, MediSchoon, Bogin en Neprofarm. Aanvullend is er een informatieve website (inleveren.lcb.nu) en zijn er posters en (online) banners beschikbaar voor apotheken en huisartsen.

Ook in de ‘Week van Ons Water’ (10-25 oktober) wordt er landelijke aandacht besteed aan het inleveren van restmedicatie. De campagnevideo van LCB is hierin geïntegreerd.

LCB Zorglogistiek

Zorglogistiek is één van LCB’s zes onderzoeksthema’s. Logistiek is hierin de gemene deler waarbij de doelstelling van LCB is om de logistieke innovaties in Noord-Brabant te bevorderen. Binnen het thema Zorglogistiek wordt momenteel gefocust op het verhogen van de inleverbereidheid van restmedicatie. Daarnaast wordt de verspilling van medicatie en zorgartikelen in kaart gebracht. Ook vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheid om medicatie en zorgartikelen her uit te geven. Mede door COVID-19 is de behoefte hiernaar toegenomen; door productie- en logistieke stagnaties zijn tekorten in de keten snel opgelopen. Daarnaast zijn tekorten in andere delen van de wereld al jaren een probleem. Met heruitgifte voorziet LCB mede in de noodzaak tot circulaire economie in 2050. Een maatschappelijke en economische component samengevoegd!

Meedoen?

Door met elkaar deze boodschap te verspreiden, dragen we allemaal bij aan een schonere leefomgeving. Hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten! Wil je meedoen aan de campagne, materiaal ontvangen of meedenken over de oplossing? Neem dan contact op met Cathaline Visser: visser.c@lcb.nu of 06-39012421.