18 november 2022

Zorg en Welzijn

Kwart minder WW-uitkeringen in Noord-Brabant dan jaar geleden

Na een stagnatie in de voorgaande maand is het aantal WW-uitkeringen in oktober weer gedaald. Afgelopen maand werden in Noord-Brabant 23.131 WW-uitkeringen verstrekt. Dit is een afname van 1,8% ten opzichte van de maand september. Vergeleken met een jaar geleden (oktober 2021: 30.661 WW-uitkeringen in Noord-Brabant) nam het aantal WW-uitkeringen met bijna een kwart af (-24,6%). Voor (nieuwe) werkzoekenden staan er vanuit UWV verschillende diensten klaar, zoals (om)scholingstrajecten. Deze trajecten zijn gericht op duurzame uitstroom naar kansrijke beroepen in de regio.

De grootste afname van WW-uitkeringen is te zien in de horeca en catering. Het aantal WW-uitkeringen ligt hier al maanden op een historisch laagtepunt en die daling heeft zich afgelopen maand voortgezet. Dit is een direct gevolg van de enorme tekorten in de horeca in Noord-Brabant. Ook in de onderwijssector nam het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand af. Het is een normaal seizoenseffect dat het aantal WW-uitkeringen net voor de zomervakantie licht toeneemt in deze sector, om vervolgens in september en oktober weer te dalen door de start van het nieuwe schooljaar. In de landbouw nam het aantal uitkeringen daarentegen toe, wat ook toe te schrijven is aan seizoenseffecten. In het najaar ligt het gemiddeld aantal werknemersbanen in de landbouw volgens het CBS zo’n 30% lager dan in de zomer.

In vergelijking met vorig jaar nam het aantal uitkeringen met bijna een kwart af, in lijn met de landelijke ontwikkeling. Op jaarbasis was de afname het hoogst in de sector horeca en catering, gevolgd door de sector vervoer en logistiek. In deze laatste sector zorgde het sterke herstel van de economie in de afgelopen periode voor een forse toename van de vraag naar chauffeurs, orderpickers en logistiek medewerkers.

Veel kansrijke beroepen
Voor de vijf arbeidsmarktregio’s in Noord-Brabant is onderzocht welke beroepen momenteel kansrijk zijn. Het gaat om ongeveer 160 beroepen waar momenteel de kansen groot zijn om een baan in te vinden. Deze kansrijke beroepen geven richting aan mensen die op zoek zijn naar ander werk of nadenken over (om)scholing. In iedere sector zijn kansrijke beroepen te vinden. In Noord-Brabant zijn vooral veel kansberoepen te vinden in technische sectoren (bouw, installatie en industrie) en in de ICT-sector, terwijl ook veel financieel, administratieve en juridische beroepen (vooral op hbo- en wo-niveau) een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt bieden. Er zijn talrijke (om)scholingstrajecten in de provincie die tot doel hebben werkzoekenden, maar ook werkenden op te leiden voor deze kansrijke beroepen.

Voor iedere Nederlandse arbeidsmarktregio (35 in totaal) is een lijst beschikbaar met regionale kansberoepen.