Ga terug

11 januari 2019

Training & Opleiding

Koning Willem I College en BAM Infra Energie & Water ondertekenen samenwerkingsconvenant

Cor van Gerven (lid van College van Bestuur van Koning Willem I College) en Marloes Kooijmans (directeur Operations van BAM Infra Energie & Water) zetten hun handtekening onder het convenant. Gisteren hebben het Koning Willem I College en BAM Infra met het onderdeel Energie & Water een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een samenwerking die, door kennis en ervaring uit te wisselen, voor beide partijen een meerwaarde oplevert. Voor ons college geeft de samenwerking de mogelijkheid om het curriculum van onze opleidingen in de Infra te kunnen blijven toetsen en dit te vertalen in praktisch onderwijs voor onze studenten. BAM Infra krijgt de mogelijkheid gebruik te maken van de kennis en capaciteit van het Koning Willem I College om de opleidingen van toekomstige en huidige medewerkers te onderhouden en aan te passen aan nieuwe innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ondergrondse infra. De samenwerking zal o.a. bestaan uit gastlessen aan studenten, excursies voor studenten, promotie van Infra-opleidingen aan vmbo’s en het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van innovatie. Door het structureel uitwisselen van kennis en ervaring hopen ons college en BAM de afstand tussen het middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven te verkleinen en doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs te bevorderen.

Gerelateerd