Partner

6 september 2022

Zorg en WelzijnTraining & Opleiding

Kansen en illusies van technologie en leiderschap in persoonsgerichte zorg

Lectorale rede Teatske van der Zijpp en Pieterbas Lalleman

Op 8 september 2022 houden Teatske van der Zijpp en Pieterbas Lalleman - lectoren Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving-  hun lectorale redes: ‘Technologie, onze zorg’ en ‘De ontsnapping van verpleegkundig leiderschap’.

Het lectoraat heeft als doel om actuele en weerbarstige vraagstukken rondom persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving te onderzoeken om tot praktijkgerichte oplossingen te komen.
De twee lectoren hebben ieder een ‘eigen’ onderzoeksthema. Lalleman focust op leiderschap en Van der Zijpp op technologie. Het lectoraat richt zich op deze twee thema’s om actuele trends, met een vaak rijke geschiedenis, in onze ouder wordende samenleving, zoals eigen regie en transmuralisering van zorg, te kunnen ondersteunen en in gezamenlijkheid vorm te geven. Persoonsgerichtheid is hierbij altijd het vertrekpunt.

Rede Teatske van der Zijpp
Teatske doet in haar rede een oproep om persoonsgerichtheid als richtlijn te gebruiken voor het introduceren, inzetten en evalueren van technologische innovaties in de zorgpraktijk. Dit tegen het licht van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing en schaarste aan zorgverleners, waarin keuzes gemaakt moeten worden om houdbare zorg te realiseren waarbij eenieder tot zijn recht komt.

Rede Pieterbas Lalleman
Pieterbas staat in zijn rede stil bij een andere kijk op leiderschap. Hierbij worden verpleegkundigen expliciet uitgedaagd zich te bemoeien met het breed maatschappelijk debat over passende zorg, zorginfarct, schaarste en complexe systeemvraagstukken. Hij roept alle verpleegkundigen op om naast persoonsgerichte zorg ook ‘het politieke’ in hun werk te omarmen. Alleen dan komen de praktische wijsheid en denkkracht van verpleegkundigen ten goede aan de uitdagingen waar we met z’n allen voor staan in de zorg.

Meer weten? Zie hier de uitnodiging