7 juni 2022

Zorg en Welzijn

Is een valpartij van een 70-plusser in een ziekenhuis te voorspellen

Onderzoekers van het Catharina Ziekenhuis willen achterhalen of een val van een 70-plusser in een ziekenhuis te voorspellen is. Ze gebruiken daarvoor de notities die meerdere keren per dag door verpleegkundigen in het dossier van een patiënt worden toegevoegd. Onderzoekster Wendy Leurs: "We stelden onszelf de vraag: kun je waardevolle informatie halen uit die notities? Informatie die kan voorspellen of een patiënt mogelijk gaat vallen?"

Die onderzoeksmethode wordt textmining genoemd. Onderzoekers kijken in dat geval naar bepaalde tekstkenmerken zoals het totaal aantal woorden en specifieke woorden. En wat blijkt: voorafgaand aan de valpartij zien onderzoekers verschillen in de door verpleegkundigen ingevulde patiëntdossiers van ouderen die gevallen zijn en van ouderen die niet gevallen zijn.