10 maart 2022

Zorg en Welzijn

Inwoners Eindhoven en ’s-Hertogenbosch brengen overtollige medicijnen terug met Rik Retour.

Op 14 maart 2022 start in de gemeenten Eindhoven en ’s-Hertogenbosch de bewustwordingscampagne #brengonsterug. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het juist retourneren van overtollige medicatie. Daarbij speelt animatiecapsule Rik Retour een hoofdrol in het verspreiden van de boodschap: breng restmedicatie terug naar de apotheken en milieustraten.

Elk jaar komt er tenminste 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Dit gebeurt via toiletbezoek maar ook doordat overtollige medicatie vaak door de gootsteen of toilet wordt gespoeld. Hierdoor verslechterd het waterleven en wordt het zuiveren van het drinkwater steeds lastiger. Uit eerder gehouden onderzoek (Breda University of Applied Sciences, 2020) is gebleken dat slecht één derde van de ondervraagden hun restmedicatie terugbrengt naar de apotheek en milieustraat. Twee derde van de bevolking doet dat niet; zij zijn onbekend met de gevolgen en de mogelijkheid om overtollige medicatie in te leveren.

Rik Retour

Om het probleem dichter bij de consument te brengen, is animatiecapsule Rik Retour bedacht. Rik Retour maakt samen met zijn vrienden medicijngebruikers bewust van het probleem en roept met #brengonsterug op om restmedicatie te retourneren bij apotheek of milieustraat. Onder Riks vrienden begeven zich ook flesjes vloeistof, injectiespuiten en pillen. Ook zij willen graag op de juiste manier teruggebracht worden naar apotheek of milieustraat.

Campagne in Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch

Op 14 maart 2022 start de campagne #brengonsterug in Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch. De campagne loopt tot en met 3 juni 2022 en zal na de zomervakantie worden doorgezet in de rest van de provincie Noord-Brabant. De campagne is zichtbaar bij apotheken, huisartsen en milieustraten door middel van onder andere posters, banners en wachtkamervideo’s. Ook online laat Rik Retour zich zien met een social mediacampagne en de website www.brengonsterug.nu. Om kinderen vroegtijdig bewust te maken van dit probleem, wordt op basisscholen in de gemeenten Eindhoven en ’s-Hertogenbosch een kleurwedstrijd georganiseerd voor groepen 3 en 4. Tot slot vindt er van 9 t/m 13 mei een inzamelweek plaats, waarbij met nieuwe acties nog meer aandacht wordt gevraagd voor de campagne.

Deelnemers

Om de campagne te realiseren, hebben diverse organisaties uit Noord-Brabant hebben hun krachten gebundeld in het Brabants Kernteam medicijnresten uit Water, waarbij Logistics Community Brabant en Waterschap De Dommel uitvoerend werken aan de campagne #brengonsterug. Lokaal zetten apotheken en huisartsen van o.a. CAZO, PoZoB, SGE, DOH, Concordant en huisartsen in ’s-Hertogenbosch zich actief in om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De milieustraten in Eindhoven en ’s-Hertogenbosch leveren een actieve bijdrage en promoten de campagne.