30 november 2020

Transport & Logistiek

Investeren in de slagaders van Nederland blijft belangrijk

TLN en evofenedex reageren positief op de afspraken die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de regio heeft gemaakt over de verbreding van A2 tussen het knooppunt Deil en Vught. Voor de aanpak van het traject wordt in totaal 830 miljoen uitgetrokken. Investeren in infrastructuur blijft belangrijk, aldus de ondernemersverenigingen.

De A2 is één van de slagaders van Nederland. Het stuk snelweg tussen de knooppunten Deil en Empel staat met een schade van € 12,8 miljoen in top 20 duurste files van 2019. Vandaag presenteren TLN en evofenedex de Economische Wegwijzer, het jaarlijkse onderzoek naar de schade van files in Nederland. Naast de A2 pleiten de ondernemersverenigingen om de projecten voor de A58 tussen Breda en Eindhoven voort te zetten. Beide trajecten zijn goed voor bijna 23 miljoen fileschade en verdienen prioritiet.

Investeringen doorzetten

Blijf investeren in belangrijke transportroutes. Dat is de oproep van TLN en evofenedex die vandaag een recordschade van 1,5 miljard euro schade moesten presenteren. ‘Corona zorgt hooguit voor een tijdelijke vermindering van die schade.’ TLN en evofenedex vragen de politiek om investeringen in de belangrijke transportroutes door te zetten. Veelal trajecten die hoog in de top-20 van duurste files van 2019 staan en zelfs bij lage economische groei de komende jaren te druk worden om het aanbod aan verkeer soepel te kunnen verwerken.

Toename mobiliteit

Op dit moment blijven de lange dagelijkse files vanwege de coronacrisis uit. Maar aan de coronacrisis komt een einde en dat zorgt op termijn zeker voor een terugkeer van de drukte op de weg.

‘Dat we niet meer in wegen hoeven te investeren vanwege corona is echt een illusie’, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. ‘Corona zorgt hooguit voor een tijdelijke vermindering van de fileschade.’ Zelfs bij lage economische groei voorziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toename van mobiliteit en bereikbaarheidsproblemen. ‘Je moet er toch niet aan denken wat dat betekent wanneer het in ons land economisch weer voor de wind gaat.’

Bevolkingsgroei

De groei in mobiliteit de komende jaren houdt verband met onze bevolking die groeit, er zijn veel nieuwe woningen nodig en de vraag naar goederen en goederenvervoer zal blijven stijgen. ‘We moeten juist deze periode gebruiken om slimme beslissingen te nemen voor de toekomst. Te beginnen bij de grote knelpunten voor het vrachtverkeer’, volgens Machiel van der Kuijl, directeur van evofenedex. Eerder gaf minister Cora van Nieuwenhuizen al aan dat de bereikbaarheid van ons land een grote opgave is. ‘Om Nederland bereikbaar te houden moeten komende kabinetten miljarden extra vrijmaken voor infrastructuur’, zo zei de verantwoordelijke bewindsvrouw vorige week in een landelijke krant.

Nederland handelsland

Het is daarom van groot belang dat de veertien zogeheten MIRT-projecten waar budget voor is gereserveerd in ieder geval door kunnen gaan. Denk aan de A1, A15 en de A58. Om de toekomstige positie van Nederland als handelsland te waarborgen zijn goede verbindingen richting het Europese achterland essentieel.

Kamerdebat

7 december debatteert de Tweede Kamer in het zogeheten ‘Nota-overleg MIRT’ over de stand van zaken van de investeringen in de infrastructuur (weg, spoor en water).