30 januari 2020

Zeeland

INTERVIEW MET NELDES HOVESTAD

In deze editie staat Zeeland in the picture. Een interview met de grootste werkgever van Zeeland mag zeker niet ontbreken. Neldes Hovestad is VP Operations Dow Benelux en Site Director Dow Terneuzen en voorzitter van VNO-NCW Zeeland. Enthousiast, positief, vertrouwensvol en laagdrempelig. Dat zijn woorden die Neldes typeren. Hij groeide op in Amersfoort en promoveerde in 1999 als chemicus aan de Universiteit in Utrecht. Zijn allereerste sollicitatie was bij Dow. “Ik ging op gesprek zonder verwachtingen en om sollicitatie-ervaring op te doen. Ik woonde in Amersfoort en had niet de ambitie om naar de andere kant van Nederland te verhuizen. Toen ik eenmaal kennismaakte met de omgeving en de medewerkers die mij die dag begeleidden, was ik meteen verkocht. Ik koos samen met mijn partner voor Zeeland! Nu zijn we 20 jaar verder. Het leven in Zeeuws-Vlaanderen bevalt ons ontzettend goed.” Dow ontwikkelt mensen “Iedere dag is weer anders. Dat is één van de redenen dat ik hier al zo lang werk. Superbelangrijk voor mij zijn de mensen met wie ik prettig samenwerk. Trots ben ik op het feit dat we ondanks de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds fantastische mensen binnenhalen. De werkloosheid in de regio ligt onder de 3 procent. We moeten dus mensen van buitenaf trekken.” Het Zeeuws-Vlaamse Studentenstad Initiatief verbindt talent en werkgevers “Het doel van dit initiatief is de banden aan te halen tussen Zeeuws-Vlaanderen en studentensteden. Zo won Tilburg de felbegeerde titel ‘Zeeuws-Vlaamse Studentenstad 2019’. We nodigen Tilburgse studenten uit om te kijken bij Dow en we vragen hen om na te denken of ons bedrijf bij je past als mens. Dit leidt er toe dat we nog steeds enthousiast personeel verwelkomen bij Dow. In ons nieuwe hoofdkantoor naast de Westerscheldetunnel werken meer dan 50 nationaliteiten. Dow biedt medewerkers een kapstok aan mogelijkheden. Het is aan jou welk jasje je op dat moment aantrekt. Diversiteit en inclusiviteit. Daar gaat het bij ons om: dat je wordt uitgenodigd voor het feestje en dat je op dat feestje ook gevraagd wordt om te dansen. Dat typeert ons.” VNO-NCW Zeeland behartigt de belangen van Zeeuwse werkgevers “Het bestuur oefent invloed uit op belangrijke overheidsprogramma’s. Daarnaast organiseren we twee keer per maand een ledenactiviteit. Zo krijgen ze een kijkje in de keuken bij ADRZ, de Westerscheldetunnel of Lamb Weston Meijer. Ook nodigen we interessante sprekers uit vanuit de overheid en het bedrijfsleven. De CEO’s van Heineken en Randstad kwamen al langs in Zeeland.” VNO-NCW lobbyt en plaatst belangrijke topics op de overheidsagenda, zoals:Duurzaamheid en de Energietransitie: Een mooi voorbeeld van innovatieve samenwerking dat ik hier wil noemen is Smart Delta Resources (SDR). 11 bedrijven in de regio zetten zich in voor energietransitie door bijvoorbeeld reststromen van elkaar te gebruiken. Het waterstof dat Dow over heeft gaat via een pijpleiding naar Yara. Zij gebruiken het weer als grondstof. Met deze ontwikkelingen draagt Zeeland bij aan een klimaatneutrale industrie in 2050. ■ Huisvesting en Infrastructuur. Om de bereikbaarheid en een goede ontsluiting van Zeeland te verbeteren, hebben we flink gelobbyd voor nieuwe viaducten en de doorstroming op de wegen in Zeeland. We willen een snelle route van Goes naar Gent, maar ook naar het noorden via Schouwen-Duiveland. ■ Grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen. De samenwerking tussen Zeeland en Vlaanderen is de afgelopen jaren sterker geworden, onder meer door afspraken die gemaakt zijn tijdens de Zeeuws-Vlaamse regeringstop. Er liggen grote kansen als wet- en regelgeving vereenvoudigd worden. We maken ons hard om opleidingen en diploma’s voor ziekenhuispersoneel op elkaar af te stemmen. Een Zeeuws-Vlaming mag wel in een Belgisch ziekenhuis liggen en verzorgd worden, maar een Belgische zuster mag niet in Nederland werken. Bij Dow is 15 % van de medewerkers van Belgische komaf. Ze hebben moeite met belastingformulieren invullen, een digiD-code aanvragen of bellen naar een 0800 telefoonnummer. Voor deze moeilijke vraagstukken hebben we de hulp nodig van de Rijksoverheid. Daarom willen we deze thema’s op de agenda krijgen van de Zeeuws-Vlaamse Top die in 2020 wordt georganiseerd.” Goede hoop: Uiteraard! “We liggen in een mooie diamant tussen Gent, Antwerpen, Rotterdam en Brabant. Die positie moeten we nog meer versterken. North Seaport (de fusie van Zeeland Seaports en de haven van Gent) is een geweldig voorbeeld dat grensoverschrijdende samenwerking wel degelijk mogelijk is. Overheden, instellingen en bedrijfsleven weten elkaar te vinden. De relaties zijn goed en het is prettig samenwerken met de provincie Zeeland omdat de lijntjes erg kort zijn. Het moment is er om actie te ondernemen. En daar maak ik me soms wel eens zorgen over. Overheden mogen best wat concreter en daadkrachtiger zijn.” Zeeland is meer dan alleen zon, zee en strand “Het merk Zeeland staat ook voor excellent ondernemerschap, grootschalige projecten en innovatie. Het is mijn droom om dat merk binnen heel Nederland en België te promoten. Laat die mooie voorbeelden eens zien! Zeeuwen zijn creatieve en innovatieve mensen, maar ook bescheiden. Borstklopperij zit niet in onze genen.”

Gerelateerd