8 september 2020

Zorg en Welzijn

Intensievere samenwerking voor betere geboortezorg

Eindhoven, 08 september 2020 | Verloskundigen van 040verloskunde in Eindhoven en gynaecologen van het Catharina Ziekenhuis gaan nog intensiever samenwerken. Het gezamenlijk spreekuur op de poli met de gynaecoloog in het ziekenhuis wordt uitgebreid met gezamenlijke spreekuren in het eigen verloskundig centrum in Eindhoven.

“Door Corona dreigden we zwangere vrouwen met een medisch risico die we eerder samen met 040verloskunde in ons ziekenhuis zagen, uit het oog te verliezen. Zij durfden uit angst voor corona niet meer naar het ziekenhuis te komen of het kon gewoonweg niet door de afschaling van spreekuren. Zij niet naar het ziekenhuis, dan ik naar de verloskundigenpraktijk om die vrouwen te blijven zien,” zo redeneerde gynaecoloog Michelle Westerhuis van het Catharina Ziekenhuis. Die stap is zo goed bevallen dat de gynaecologen en verloskundigen nu standaard een keer per maand gezamenlijk spreekuur draaien op locatie. “De juiste zorg op de juiste plek, we richten alle zorg in rondom de zwangere,” aldus Anne-Marie Verhoeven van 040verloskunde.

Drempel
Het valt Westerhuis op dat zwangeren soms een drempel ervaren om naar het ziekenhuis te komen. Daarnaast kiest een steeds groter wordende groep bewust voor begeleiding van de zwangerschap door een verloskundige uit een verloskundigenpraktijk, ook als er extra risicofactoren zijn. “Daardoor zien we dat vrouwen pas naar het ziekenhuis komen als het écht nodig is. En soms is dat aan de late kant. Die drempel om naar het ziekenhuis te komen halen we nu weg door zelf aan te schuiven tijdens hun afspraak met de eigen verloskundige. Wel zo vertrouwd!” Verhoeven vult haar aan: “Ik zie het zo: alle zwangere vrouwen hebben bij ons één aanspreekpunt en als het nodig is schuift de specialist van het ziekenhuis gewoon aan om iets toe te lichten of verder te onderzoeken. In gesprek met de zwangere en haar partner stemmen we de best passende zorg af voor een goed verloop van de zwangerschap en geboorte. Zo bundelen we onze krachten en gaat het consult nét een stapje verder.”

De wekelijkse spreekuren in het ziekenhuis door de verloskundigen van 040verloskunde blijven overigens ook bestaan. “Vrouwen vinden het vaak prettig dat ze al een keer in het ziekenhuis zijn geweest om vervolgens met een vertrouwd gezicht hun zwangerschap te bespreken.” aldus Verhoeven.

Alle vrouwen worden gezamenlijk besproken
Door de gezamenlijke spreekuren in het ziekenhuis en bij de verloskundigenpraktijk zien de verloskundigen en gynaecologen elkaar nu elke week. En dat brengt nog een groot voordeel met zich mee. Verhoeven:  “Aan het einde van elk spreekuur ruimen we standaard tijd in om alle zwangere vrouwen samen met de gynaecoloog te bespreken. Heel laagdrempelig. We kunnen daardoor beginnende problemen nog sneller tackelen. Prettig voor de zwangere en bovendien is deze preventieve multidisciplinaire benadering de juiste zorginnovatie zoals de overheid dat graag ziet! ”

Eenduidige, integrale voorlichting aan de (aanstaande) zwangere vrouw over preconceptiezorg, zwangerschap, geboorte en kraamperiode maakt dat die vrouw  juist zelf goed de regie behoudt en beslist. Momenteel wordt door de gynaecologen in het ziekenhuis bekeken of deze service voor meer verloskundigenpraktijken van toegevoegde waarde is.

Gerelateerd