13 april 2022

Training & Opleiding

Impact maken in het onderwijs

Dit jaar vieren we het 25-jarig bestaan van Fontys. Als onderdeel van de festiviteiten organiseren we een serie van inspirerende Fontys Talks met als thema ‘Impact maken’. We nodigen daarbij alumni, studenten, docenten en andere professionals en geïnteresseerden in het werkveld van Fontys uit.

Op 5 april 2022 vond de eerste Fontys Talk plaats. Thema: impact maken in het onderwijs. Drie alumni van de Master Leren en Innoveren (MLI): Rick van de Zilver, Giel Kessels en Ella van der Weij reageerden enthousiast om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Aan de hand van prikkelende thema’s reikten ze handvatten aan om de eigen onderwijsinnovaties succesvol te implementeren. Met reflectiekaarten konden de aanwezigen ook nadenken over wat belangrijk is om mee te nemen, om zelf - nog meer - impact te kunnen maken. In de drie boeiende verhalen werd duidelijk hoe de alumni als ‘MLI’er’ hun rol hebben genomen om impact te maken in hun eigen onderwijs en daarbuiten. Om onderwijs verder te verbeteren, verduurzamen en interessanter te maken voor de lerenden.

Promotieonderzoek
Giel Kessels, werkzaam bij het Summa College, nam de zaal mee in zijn eigen verhaal en schoolcarrière. Vanuit een weerstand tegen onderwijs en leren, ontstond bij hem - op de juiste opleiding - zelfs een ambitie om docent te worden. In de onderwijspraktijk van Giel is een nieuwe onderwijsvorm ontstaan die leidt tot een promotieonderzoek. Dat kan ook als een olievlek werken buiten de organisatie. Giel liet zien dat er meerdere routes zijn om een doel te bereiken en dat impact klein kan beginnen, maar groot kan eindigen.

Eigen leerproces
Ella van der Weij is ontwerper, kartrekker en begeleider van de invoering van een tussenjaar. Een grote vernieuwing binnen haar organisatie (Curio). Zij nam ons mee in het proces om daarvoor draagvlak te creëren en de inzet die daarin van haar nodig was. Ze stond daarbij stil bij zowel de successen binnen het proces, als de valkuilen en liet ons zien dat impact maken in je eigen onderwijs ook bijdraagt aan je eigen leerproces.

Netwerken
Rick van de Zilver, docent bij het Stedelijk College, sprak in zijn presentatie over het belang van netwerken. Hij heeft kennis uit zijn netwerk gebruikt om binnen zijn school te gebruiken voor schoolontwikkeling. Daarnaast heeft Rick met de expertise die gedurende de innovatie ontstond, ook weer anderen uit zijn netwerk vooruit kunnen helpen en slimme verbindingen kunnen leggen. Zijn tips: “Ga op zoek naar docenten, experts, studenten en andere collega’s in je eigen netwerk. Je netwerk kan je helpen bij de innovatie van je onderwijs in iedere fase van het proces.”

Na de presentaties stond Suzanne de Rooij, opleidingsmanager MLI, stil bij de herkenbaarheid van de verhalen. De verhalen van Giel, Ella en Rick maken indruk en inspireren om op het werk maar ook thuis te delen, Er was ruimte voor reacties uit het publiek. Hierbij werden uit elk verhaal krachtige elementen genoemd, die aanspraken, aanzetten tot nadenken en soms zelfs confronteerden. De impact werd hier ook direct gevoeld en ook tijdens de netwerkborrel door de aanwezigen besproken.