7 oktober 2022

Zeeland

Hulp bij toekomstplannen toeristische bedrijven Zeeland

Als ondernemer werk je continu aan de toekomst van jouw bedrijf en beweeg je mee met veranderingen, zoals de energietransitie, vergroening en digitalisering. Planvorming is hierbij van groot belang. Maar hoe geef je jouw toekomstplannen een concrete uitwerking? Om ondernemers een helpende hand te bieden zijn er planvormingsvouchers beschikbaar.

“Ik zou ondersteuning van Impuls Zeeland zeker aanraden aan andere ondernemers. Het traject helpt om uit de dagelijkse routine te ontsnappen en goed na te denken over de toekomst. “ - Judith Meyer, De Baeckermat, Westdorpe.

Verbeteren kwaliteit plannen
Wij helpen toeristische ondernemers met de planvorming voor hun bedrijf door enkele planvormingsvouchers aan te bieden. De vouchers is een bijdrage van 50% van de totale kosten met een max van € 12.500,- en dient als financiële bijdrage om expertise in te schakelen voor de uitwerking van plannen. Het is een manier om kosten te verlagen én de kwaliteit van plannen te verbeteren. Bijkomend voordeel is dat wij met ons brede netwerk helpen bij het vinden van de juiste experts of adviseurs.

Aan de slag met belangrijke uitdagingen
De vouchers zijn beschikbaar voor Zeeuwse toeristische bedrijven (horeca, watersport, dagattracties en verblijfsaccommodaties). Een belangrijke voorwaarde voor de voucher is dat de plannen aansluiten bij de uitdagingen waar de Zeeuwse sector voor staat, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en digitalisering. Ook moeten de plannen passend zijn bij de uitgangspunten van het toekomstbeeld voor Zeeland bestemming 2030.

Succesvolle ervaringen ondernemers
Al meerdere ondernemers uit de watersportsector, verblijfsrecreatie en horeca zijn aan de slag gegaan met de planvormingsvouchers. En met succes! De vouchers hebben hen geholpen bij het maken van stappen. Ben jij toeristisch ondernemer? En wil jij ook werken aan de toekomstplannen voor jouw bedrijf? Meld je vóór 21 oktober 2022 aan voor een planvormingsvoucher via onze website of neem contact op met de projectmanagers vrijetijdseconomie voor meer informatie.

www.impulszeeland.nl