28 april 2022

Zorg en Welzijn

Hoe pak je het leven weer op na een IC-opname?

Hoe het leven weer vorm te geven na een verblijf op de Intensive Care (IC)? Het verblijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele gebeurtenis zijn, die ook na ontslag uit het ziekenhuis impact kan hebben.

Máxima MC en het Catharina ziekenhuis houden op maandag 16 mei 2022 samen een IC-café. Tijdens het IC-café staan onderwerpen centraal die te maken hebben met een verblijf op de IC. Dit keer is het thema; “Hoe pak je het leven weer op na een IC opname”.

Een intensivist en een revalidatiearts van het Catharina Ziekenhuis en het MaximaMC geven tekst en uitleg. Een ervaringsdeskundige vertelt hoe het hem vergaan is na het verblijf op de IC. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Het IC café wordt gehouden op maandag 16 mei van 19.30 (zaal open om 19.00 uur) tot 21.00 uur in ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Veldhoven.

Aanmelden

Aanmelden of vragen over deze bijeenkomst kunt u sturen naar ICcafe@mmc.nl of nazorgic@catharinaziekenhuis.nl. Na aanmelding ontvangt u een automatische bevestiging.

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis organiseren regelmatig samen een IC-café. De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in het Catharina Ziekenhuis of Máxima MC opgenomen zijn geweest. Ook huisartsen zijn van harte welkom. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen verzorgen de informatie en er is ook ruimte om ervaringen uit te wisselen met anderen.