Partner

21 maart 2022

Innovatie & DuurzaamheidTraining & Opleiding

Het MKB duurzaam digitaliseren met een digitaal ecosysteem

Het MKB moet aan de bak, en niet alleen om economisch en maatschappelijk te herstellen na de coronacrisis. Digitaal transformeren is een must, en met het project DRIVE levert Fontys Hogeschool ICT, samen met een groep partnerorganisaties en -bedrijven uit Eindhoven, Tilburg en omgeving, daar een belangrijke bijdrage aan. Stel je voor; een one-stop-shop ecosysteem met alles wat nodig is om succesvol datagedreven te digitaliseren. Een digital community, waar de deur open staat voor organisaties in retail en horeca.

DRIVE
Het project Duurzaam Regionaal Innovatief & Veerkrachtig Ecosysteem (DRIVE) draait om een revitalisering van het MKB door digitale slagkracht te bieden. Het collectief partners uit onderwijs en bedrijfsleven streeft er naar een manier te vinden om innovatie en scholing te ontsluiten voor het MKB. Digitalisering en datagedreven ondernemen kan namelijk kleinere organisaties de nodige veerkracht en flexibiliteit geven om concurrerend te zijn in markten die steeds vaker gedomineerd worden door grote spelers als Amazon of Deliveroo (in retail en horeca).

Mark de Graaf, lector Interaction Design en penvoerder van het project ziet een belangrijke maatschappelijke rol: “De pandemie heeft veel schade gebracht aan het MKB. Je ziet dat ‘unicorns’, zoals die bedrijven genoemd worden, veel marktaandeel hebben gewonnen. Een belangrijke les van de lock-down is dat lokale ondernemers die zowel fysiek als digitaal aanwezig zijn het meest veerkrachtig zijn. Digitalisering en datagedreven werken kan het MKB nog wendbaarder en weerbaarder maken. Schaalgrootte is hierbij wel een probleem ten opzichte van de grote internetbedrijven. Een lokale digital community waar op een veilige manier data, kennis en diensten gedeeld kunnen worden is dan een antwoord. De combinatie van lokale verbondenheid én samenwerking op digitalisering geeft het MKB een sterke positie ten opzichte van de internetreuzen. Een bruisende middenstand betekent belangrijke bedrijvigheid, werkgelegenheid en daarmee kwaliteit van leven voor onze steden. Het MKB vooruithelpen is dus van groot maatschappelijk nut.”

Werkend leren en lerend werken
Het onderwijs ontwikkelt zich in een stroomversnelling. Met name in de ICT is het leren nooit voorbij. Fontys Hogeschool ICT ziet al jaren een toename in het onderwijs voor professionals in bijscholing en, extra belangrijk vanwege het tekort, omscholing via het traject Make IT Work. De snelle technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk om anders te leren; in de praktijk. Schoolverlaters gaan werkend leren, en professionals lerend werken. Het idee van een leven lang ontwikkelen ligt dan ook aan de basis van het ecosysteem dat DRIVE beoogt.

Ecosysteem
Stel je voor dat er een ecosysteem bestaat, dat in de vorm van een digital community techniek en scholing ontsluit. Denk aan plug & play applicaties voor het MKB, makkelijker toegankelijk dankzij open source software en No Code / Low Code platformen en online hubs voor kennisdeling. Dit alles ondersteund en gedreven door een interactie tussen werkveld en doorlopend onderzoek, dat ontwikkelingen in beweging houdt, waarmee de concurrentiekracht intact blijft. Wat het project als beoogd eindresultaat heeft, is dus een ‘self-sustaining’ ecosysteem wat een duurzamere bedrijfsvoering faciliteert voor het MKB.Om dit ecosysteem vorm te geven zet het collectief de deur open voor MKB-bedrijven die interesse hebben in duurzame digitalisering, waarbij organisaties vanuit elke sector welkom zijn, met name de retail- en horecasector, waar de noodzaak hoog is. Voor meer informatie en deelname kan men contact opnemen met de projectgroep via drivemkb@fontys.nl.

DRIVE MKB is een project van ROC Tilburg, Mindlabs, Binnenstad Management Tilburg, Appsemble B.V. enFontys Hogeschool ICT.

OPROEP
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR U!
Bent u een ambitieuze horeca- of retailondernemer in Eindhoven of Tilburg? Lees waarom projectgroep DRIVE graag met u in contact wil komen.

In september ging projectgroep DRIVE van start om samen met studenten te onderzoeken wat technisch haalbaar is op het gebied van digitalisering. Nu volgt de stap om MKB’ers te betrekken om inzicht te krijgen in wat er speelt in de praktijk van alledag. Wat zijn de trends, kansen en uitdagingen? En op welke manier kan Fontys Hogeschool ICT haar expertise gericht inzetten om u meer inzicht te geven en beslissingen te onderbouwen. Dit alles vanuit de vaste overtuiging dat het MKB een gelangrijke rol speelt in een vitale samenleving.

Samen sterker
Hoe ga je als ondernemers bijvoorbeeld om met verhoogde grondstofprijzen? Pas je je openingstijden en menu’s aan?
Hoe ga je voedselverspilling tegen? Hoe bezuinig je op energieverbruik? Is het slim om op regionaal niveau boekingssites te delen zodat je een betrouwbaar beeld krijgt van de bezetting? Kortom op welke manier kunt u als lokale retailer of horecaondernemer kennis delen, inzichten verbreden om samen een digital community te vormen. Een aantal bedrijven gingen u voor: Dinner in Motion, Drinkers pub en International creative women. Bent u de volgende? Neem contact op met: drivemkb@fontys.nlWij denken graag met u mee!