Partner

‘HET IS WAARDEVOL OM INNOVATIES DICHT BIJ DE PATIËNT TE KUNNEN ONTWIKKELEN’

VOORZITTER MÁXIMA MC FONDS

Máxima MC werkt aan betekenisvolle innovaties voor de zorg van de toekomst. Hier vindt wetenschappelijk onderzoek plaats dat moet leiden tot betere, slimmere, betaalbare en meer toegankelijke zorgoplossingen. Onlangs heeft Máxima MC een nieuw fonds gelanceerd om wetenschappelijk onderzoek en innovaties in het ziekenhuis te bevorderen: het Máxima MC Fonds. “Het is heel waardevol om verbeteringen dicht bij de patiënt te kunnen ontwikkelen. En dat kan hier”, vertelt Eric van Schagen, voorzitter van het fonds.

Als Eric van Schagen – CEO van het Veldhovense bedrijf Simac – een telefoontje krijgt met de vraag of hij voorzitter wil worden van het Máxima MC Fonds, reageert hij resoluut. “Ik dacht onmiddellijk: natuurlijk doe ik dat. Ik vind het een mooie eer. Als Veldhovenaar vind ik dat we veel hebben aan maatschappelijke organisaties als Máxima MC. Daarnaast is het een beetje ‘mijn’ ziekenhuis. Zo heb ik jaren geleden vier maanden in Eindhoven gelegen na een auto-ongeval. Ik heb dus een emotionele binding met het ziekenhuis en de zorgverleners, en ben hen erg dankbaar.” Van Schagen is in Veldhoven en omgeving maatschappelijk zeer betrokken. “Ondanks dat ik het belangrijk vind dat het in de rest van de wereld ook goed gaat, heb ik vooral een sterke binding met de directe omgeving. Hier kan ik verbeteringen zien en voelen en kunnen we er samen aan werken om het leven hier goed te houden of nog verder te verbeteren. Ik besef dat we het aan elkaar te danken hebben dat we hier wat moois hebben opgebouwd in de regio.”

Hoogwaardige zorg

“De focus van het fonds ligt op toegepast onderzoek en/of slimme oplossingen, die dicht bij de patiënt staan en makkelijk toepasbaar zijn. Het is heel waardevol om innovaties dicht bij de patiënt te kunnen ontwikkelen. Daar zit de kracht van innoveren in Máxima MC; je kunt een verbetering of idee direct toetsen in de praktijk en hierdoor snel van betekenis zijn voor patiënten. Bovendien leidt kwaliteit en vernieuwing tot een bepaalde mentaliteit bij medewerkers. Zien verbeteren doet verbeteren. Ik kijk als iemand van buitenaf naar Máxima MC en zie dat er de afgelopen vijf jaar veel gedaan is aan gastvrijheid. De patiënt en medewerker staan voorop. Nu zeggen we, onder andere via het fonds: we zijn niet alleen goed naar patiënten toe, maar we leveren ook op specialistisch niveau hoogwaardige zorg. Daarmee treedt Máxima MC meer en meer naar buiten. Het is een ziekenhuis om trots op te zijn, in deze Brainport-regio.”

Stimulans

Welke onderzoeken en innovaties komen dan in aanmerking voor financiële steun vanuit het fonds? “Het gaat om aanvullend onderzoek of innovaties die anders niet, dus ook niet via subsidies, gefinancierd worden”, zegt Van Schagen. “Een kleine stimulans vanuit het fonds kan tot een grote innovatie leiden. Bovendien geeft een fonds – ten opzichte van een subsidie – ook de ruimte om te zeggen: dit werkte toch niet zoals gedacht. Bij een subsidie zie je vaak dat er met een statisch plan wordt gewerkt en geprobeerd wordt om tóch te bewijzen dat het een succes, en daarmee de subsidie waard is.” Eén vraag laat Van Schagen onbeantwoord: wat hoopt hij de komende jaren te bereiken met het fonds? “Ik ben tegen strategisch beleid van stippen aan de horizon en kan de vraag dus niet beantwoorden. Het te veel focussen op een doel over drie tot vijf jaar betekent volgens mij dat je onderschat wat je dagelijks moet doen. Ik voel wat er gebeurt en reageer daarop. Ik focus dus niet te veel op de bestemming; de reis is belangrijker.”

Helpt u mee?

Het Máxima MC Fonds bevordert en stimuleert nieuwe ontwikkelingen binnen de vier onderzoeksgebieden van Máxima MC: geboortezorg, oncologie, pijn en duurzame gezondheid. Ook ontwikkelingen op (para)medisch en verpleegkundig gebied en projecten die de kwaliteit van leven van patiënten in het ziekenhuis verhogen, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. Om de stappen te kunnen maken voor de zorg van morgen, doet het fonds een beroep op particulieren, bedrijven en instellingen. Helpt u mee? Op www.mmc.nl/fonds vindt u meer informatie over het fonds.