27 februari 2023

Training & Opleiding

Havo/vwo-scholieren debatteren over Europese onderwerpen

Van 1 tot en met 3 maart vindt het Model European Parliament (MEP) plaats in Middelburg. Het MEP is een nabootsing van het Europees Parlement voor jongeren van de hoogste klassen havo/vwo. Ongeveer 45 leerlingen van 7 middelbare scholen doen mee. Door mee te doen aan de provinciale ronde maken de jongeren kans op deelname aan de nationale en internationale conferenties.

Wat is het Model European Parliament?
Het MEP is een nabootsing van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Leerlingen kunnen ervaring op doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In Nederland zijn er vier verschillende niveaus van het MEP: school, provinciaal, nationaal en internationaal. Tijdens de provinciale conferenties worden de beste deelnemers geselecteerd die de provincie zullen vertegenwoordigen op nationaal niveau. De nationale conferentie vindt in oktober 2023 plaats in de Tweede Kamer in Den Haag. Ook tijdens deze conferentie worden de beste deelnemers geselecteerd, maar dan voor de internationale conferentie.

Europese thema’s
De eerste twee dagen vinden plaats in het Provinciehuis. Dan zullen de jonge ‘Europarlementariërs’ zich in commissies buigen over Europese onderwerpen: veiligheid binnen de EU, energietransitie en hernieuwbare energie, de toekomst van de EU, economische gendergelijkheid en medische ontwikkelingssamenwerking. De laatste dag is plenair in de Raadzaal van het oude stadhuis in Middelburg. Elke commissie krijgt dan de kans om haar besluit aan een meerderheid te helpen. Overigens staat de winst van een aangenomen besluit niet centraal. Wel de ervaring, het bewustzijn en de onderlinge samenwerking.