7 december 2022

Zorg en Welzijn

Hartchirurg Verberkmoes ontwikkelt nieuwe eenvoudigere techniek voor complexe hartoperatie

Hartchirurg Niels Verberkmoes van het Catharina Hart- en Vaatcentrum heeft een bestaande openhartoperatie doorontwikkeld naar een eenvoudige kijkoperatie. Daardoor is het voor meer hartchirurgen mogelijk om deze operatie veilig en in kortere tijd uit te voeren. Bovendien komen door de technische aanpassingen en de vereenvoudiging van de oorspronkelijke techniek meer patiënten in aanmerking voor deze behandeling. Verberkmoes promoveert op vrijdag 9 december aan de Technische Universiteit Eindhoven onder meer op deze nieuwe techniek.

De kijkoperatie is bedoeld voor patiënten met chronisch complexe vormen van boezemfibrilleren, die niet verholpen kunnen worden met medicijnen of een ablatie via de lies*. Verberkmoes heeft de laatste jaren de techniek geleerd aan specialisten van gerenommeerde hartcentra in Europa. Begin 2023 tourt hij langs belangrijke centra in Azië om ook daar de nieuwe techniek aan te leren.

De  oorspronkelijke chirurgische operatie ontstond in de jaren ‘90 van de vorige eeuw. Die operatie was zo ingrijpend dat hij alleen werd uitgevoerd bij patiënten die ook ernstige vormen van klepaandoeningen hadden. Verberkmoes beschrijft in het proefschrift de gebruikte nieuwe technieken en de stappen die hij heeft genomen om te komen tot de huidige kijkoperatie.

Hybride-procedures
Ook beschrijft hij enkele zogenoemde hybride-procedures, die hij samen met cardiologen en hartchirurgen uit meerdere centra heeft ontwikkeld. Bij die procedures werken cardiologen en hartchirurgen nauw samen om een patiënt met boezemfibrilleren te behandelen. Een deel van de behandeling wordt via de lies uitgevoerd door een cardioloog, gevolgd door  de hartchirurg die via een kleine snee onder het borstbeen de aanvullende behandeling verricht.

Afsluiten linkerhartoor
Ook onderzocht hij de effecten van het afsluiten van het linkerhartoor**. De belangrijkste bevinding is dat er sterke aanwijzingen zijn dat het afsluiten van het linkhartoor een aanzienlijk  effect lijkt te hebben op het verminderen van hoge bloeddruk bij patiënten met boezemfibrilleren.

Niels Verberkmoes promoveert vrijdag 9 december aan de Technische Universiteit Eindhoven. Promotor is cardioloog hoogleraar Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis. De titel van het proefschrift: Surgical alterations on the left atrium and effects on its electrical pathways. Het proefschrift is hier te downloaden: https://heyzine.com/flip-book/54d3ca8a2e.html