19 april 2022

Zorg en Welzijn

Goede medicijnen hergebruiken moet vanzelfsprekend worden.

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 2,3 miljard euro verspild doordat overtollige medicatie, verpleegartikelen en incontinentiematerialen ongebruikt moeten worden vernietigd of weggegooid. Het LCB Zorgplein, dat op 13 april feestelijk is geopend door burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda, wil deze verspilling tegengaan. 

 Depla is om meerdere redenen blij met de lancering van het LCB Zorgplein. ‘Bij logistiek denken de meeste mensen vaak al snel aan vrachtwagens en grote magazijnen. Logistics Community Brabant (LCB) gebruikt logistieke kennis vooral om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Het opzetten van het LCB Zorgplein en LCB Retourencentrum zijn hier mooie voorbeelden van. Deze voorbeelden laten zien hoe logistieke kennis ook op een andere, duurzame manier kan worden ingezet. Zeker in deze tijd, waarin wij als samenleving minder afhankelijk willen zijn van producten die ver weg worden geproduceerd, is dit een mooie ontwikkeling.’ De burgemeester ging ook kort in op het weggooien van nog bruikbare, goede medicijnen. ‘Dat is onbegrijpelijk en niet uit te leggen. Daarom is het zaak dat we met elkaar goed nadenken over de kansen en mogelijkheden om goede medicijnen te gaan hergebruiken. Eigenlijk moet dat een vanzelfsprekendheid worden.’  

 

Verspilling tegengaan
LCB Zorglogistiek, één van de zes onderzoeksthema’s van Logistics Community Brabant, is al enkele jaren bezig met acties om verspilling van medicatie en verpleegartikelen in Nederland terug te dringen. Het LCB zorgplein (lcb-zorgplein.nl) is een digitale omgeving waar aangesloten zorginstellingen overbodig ongebruikt incontinentiemateriaal, verband-, verpleeg- en verzorgingsartikelen kunnen aanbieden of juist kunnen afnemen. Deze materialen worden ingezameld en gesorteerd in het LCB retourencentrum in Oosterhout. Leo Kemps, directeur van LCB, noemt de komst van het LCB Zorgplein en het LCB Retourencentrum daarom een positieve ontwikkeling. ‘De problemen rond medicijngebruik en -retouren wordt steeds groter. Door processen in de zorglogistiek te optimaliseren kunnen bovendien flinke kostenbesparingen worden gerealiseerd. Het is mooi dat LCB Zorglogistiek de kans krijgt om hiermee aan de slag te gaan.’ 

 

Écht een verschil maken
De inzameling van spullen vindt op dit moment al plaats via diverse projecten zoals: een awareness campagne onder medicijngebruikers in Noord-Brabant, extra inleverlocaties bij supermarkten en het ophalen van overtollige verpleegartikelen en incontinentiematerialen bij zorginstellingen. ‘Op dit moment ligt in het LCB retourencentrum voor zo’n 80.000 euro aan ingezamelde verpleegartikelen en incontinentiematerialen, die anders vernietigd zouden worden’, vertelt themamanager Piet Berkers van LCB Zorglogistiek. ‘Het is erg wrang om te zien dat wij in Nederland jaarlijks voor miljarden euro’s aan medicatie en verpleegmaterialen vernietigen, terwijl elders in de wereld sprake is van enorme tekorten. Op dit moment hebben wij enkel toestemming om verpleeg- en verbandmaterialen in te zamelen en opnieuw uit te geven. Maar we hopen in de nabije toekomst ook toestemming te krijgen om medicijnen op een verantwoorde manier te mogen gaan heruitgeven. Daardoor kunnen we écht een verschil maken.’

Gezondheidsvisie
Het LCB zorgplein en LCB Retourencentrum worden mede mogelijk gemaakt door de Regiodeal Retourmedicatie. De feestelijke opening in Oosterhout werd gecombineerd met een bijeenkomst van de Health Community Breda. Daarin werd onder andere een toelichting gegeven op en input opgehaald voor de nieuw op te stellen Gezondheidsvisie van de gemeente Breda.