27 maart 2023

Vastgoed

Gemeente Heeze-Leende onderzoekt ontwikkeling Breedvennen II

Exacte locatie flexwoningen wordt daarbij ingetekend

Gemeente Heeze-Leende start met het onderzoek om de woonwijk Breedvennen in Leende verder te ontwikkelen. De woondeal Zuidoost-Brabant die begin maart is gesloten met minister Hugo de Jonge is aanleiding om dit versneld te gaan doen. Ook de gemeenteraad heeft eerder een motie aangenomen waarin zij het college oproept om versneld Breedvennen II in ontwikkeling te nemen.

Wethouder Robert Groenewoud: “Er is een grote vraag naar woningen. Om aan die vraag te voldoen zou Heeze-Leende volgens de getekende woondeal minstens 300 woningen moeten bouwen. Maar de woondeal staat ook toe om meer te realiseren als we daar als gemeente de mogelijkheden voor zien. We hebben nu dus volop ruimte en medewerking om uitvoering te geven aan de ambities uit het raadsprogramma: voldoende passende en betaalbare woningen bouwen voor de eigen inwoners en voor speciale doelgroepen, vooral starters en senioren.”

IFD-woningen in samenwerking met woCom
Begin februari heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het bouw- en woonrijp maken van een locatie op de Breedvennen in Leende tbv tien snel te realiseren IFD-woningen; woningen die industrieel, flexibel en demontabel zijn. Woningcorporatie woCom gaat deze tien woningen plaatsen en verhuren. De gemeente verleent tijdelijke vergunningen volgens een eenvoudige procedure. Op deze manier willen de gemeente en woCom snel invulling geven aan het grote tekort aan woningen. Tijdens de eerste informatieavond over deze woningen waren de bewoners van de Breedvennen en het Zwarte Pad niet blij met de locatiekeuze. Naar aanleiding daarvan zijn er diverse gesprekken gevoerd en was er gisteren een tweede informatieavond, waarbij ook wethouder Robert Groenewoud aanwezig was. Hij vertelde dat de recent gesloten woondeal voor de gemeente aanleiding is om nu versneld naar de totale ontwikkeling van Breedvennen te kijken (zie tekening). Daarvoor laat de gemeente binnenkort een stedenbouwkundige schets maken van het totale gebied, waarbij meer zicht komt op de exacte plaatsingsmogelijkheden voor de flex-woningen.

“De avond was druk bezocht en er heeft een goed en open gesprek plaatsgevonden. Ook is afgesproken dat we, zodra de stedenbouwkundige schets er is, weer met elkaar in gesprek gaan over de locatie van de tien woningen”, aldus wethouder Groenewoud. Ook zijn de bewoners uitgenodigd om vast mee te denken over de inrichting van het gebied rondom de woningen.