11 mei 2022

Zeeland

Geen gezondheidsrisico’s door PFAS bij zwemwaterlocaties in de Westerschelde

Er worden door Provincie Zeeland en GGD Zeeland geen gezondheidsrisico’s verwacht van zwemmen in de Westerschelde op de aangewezen zwemwaterlocaties.

In 2021 heeft het RIVM een risicobeoordeling uitgevoerd voor zwemmen bij Berkendonk in Noord-Brabant. Die zwemlocatie ligt in de buurt van een bekende bron van PFAS. Op basis van die risicobeoordeling heeft het RIVM de gegevens van de Westerschelde in opdracht van Rijkswaterstaat vergeleken met de gegevens van Berkendonk om iets te zeggen over het risico van zwemmen in de Westerschelde in relatie tot de blootstelling aan PFAS. Daarvoor zijn de gegevens van het grensmeetpunt Schaar van Ouden Doel gebruikt en van het lozingswater uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bath dat bij Waarde in de Westerschelde geloosd wordt. De onderzochte plekken zijn door Rijkswaterstaat gekozen omdat daar waarschijnlijk meer PFAS in het water zit dan bij officiële zwemplekken in de Westerschelde.

Op de aangewezen zwemwaterlocaties in de Westerschelde zullen de concentraties PFAS lager zijn door de vermenging met Noordzeewater. Daarom zien Provincie Zeeland en GGD Zeeland geen reden voor een negatief zwemadvies voor de aangewezen zwemwaterlocaties in de Westerschelde. 

Beoordeling
De beoordeling van het RIVM laat zien dat er op basis van de gegevens van Schaar van Ouden Doel geen negatieve gevolgen voor de gezondheid van zwemmers zijn. De gemeten concentraties PFAS zijn lager dan die van Berkendonk.

In de beoordeling van het RIVM is ook gekeken naar metingen van gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath. Dit wordt bij Waarde in de Westerschelde geloosd. De PFAS concentraties in dat water zijn hoger dan in Berkendonk. Daarom kan het RIVM daarover geen uitspraak doen zonder een nadere risicoanalyse.

Vanwege de grote verdunning door de Westerschelde van het gezuiverde afvalwater wordt door Provincie Zeeland en GGD Zeeland geconcludeerd dat daarvan geen negatieve effecten voor de aangewezen zwemwaterlocaties worden verwacht.

Vervolg
Rijkswaterstaat neemt dit zwemseizoen bij de gebruikelijke zwemwatermetingen ook PFAS mee op drie aangewezen zwemwaterlocaties in de Westerschelde: Perkpolder, Baarland en Vlissingen. 

Zwemwater
Het is aan te raden om alleen te zwemmen op officiële aangewezen zwemwaterlocaties omdat de overheid daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten houdt. Op www.zwemwater.nl zijn alle aangewezen zwemwaterlocaties te vinden inclusief actuele informatie.