Partner

30 augustus 2021

Training & Opleiding

Fontys traint de Smart Industry professionals van morgen

De maakindustrie zit midden in een transformatie, die we Smart Industry of Industry 4.0 noemen. We hebben het dan over een vergaande digitalisering van productieprocessen en systemen, die slimmer, autonomer en meer data-gedreven worden. Dit brengt voor organisaties veel uitdagingen mee, maar ook voor het onderwijs waar nieuwe ICT-professionals klaargestoomd worden. Om studenten klaar te maken om de Smart Industry vorm te geven, lanceert Fontys Hogeschool ICT de specialisatie ‘ICT & Smart Industry’ in schooljaar 2021/2022.

Studenten leren in deze specialisatie wat Smart Industry betekent, en welke kernvaardigheden zij als toekomstige professionals nodig hebben. Dat is onder andere machine-to-machine communicatie, informatiedeling, sensordataverzameling en visualisatie, maar ook een goed begrip van procesmatig werken en de downstream impact van interventies.

Uitdagingen voor de industrie
De uitdagingen waar studenten mee te maken krijgen zijn erg divers legt Suzana Andova, docent ICT en coördinator ICT & Smart Industry, uit: “De digitale transitie raakt alle productieprocessen, wat het voor organisaties lastig maakt om dat gestructureerd aan te pakken. Je hebt te maken met de integratie van oudere machines en slimmere productieprocessen en het ophalen van data voor nieuwe Internet of Things (IoT) infrastructuren. Een tweede vraag is hoe je die vervolgens kan visualiseren en inzetten voor slimmere productie. Dat zijn flinke uitdagingen, die een nieuwe manier van denken vereisen.”

Cruciale rol voor ‘enabling’ ICT-technologie
ICT speelt een cruciale rol in Smart Industry toepassingen. Het zijn namelijk niet de machines die slimmer worden in productieprocessen, maar de software die ze aandrijft en achterliggende systemen die op data draaien en de informatieflow van een geheel proces mogelijk maakt. Andova: “Een van onze partnerbedrijven zei al eens: ‘machines bouwen is software development geworden’. Het proces van digitalisatie versnelt omdat ‘enabling technologies’ als IoT, Big Data, cloud computing, AI en robots inmiddels enorm geavanceerd zijn. Onze studenten begrijpen de mogelijkheden en leren hoe deze in een productieproces te integreren zijn. Dat doen ze samen met partnerbedrijven via specialistische modules naar eigen keuze. Ze leren daar bijvoorbeeld te werken met, industriële IoT, industriële automatisering, data engineering, human-machine interactie of intelligent management.”

Digital Twin Academy
Fontys is vanuit lectoraatsonderzoek betrokken bij het internationale Eurreg project ‘Digital Twin Academy’, waarbij onderzoek gedaan wordt naar de toepassing van digital twinning in diverse werkvelden. Ook besteedt dit project, wat zich bezigt met een sleuteltechniek voor Smart Industry, veel aandacht aan kennisdeling met de industrie en het ontsluiten van de nieuwe technologie. De lancering van deze specialisatie sluit goed aan bij de rol van Fontys als spil tussen bedrijfsleven, toegepast onderzoek en het trainen van toekomstige professionals.

Smart Industry engineers van morgen
Volgens Andova is het opleiden van studenten voor Smart Industry een absoluut noodzakelijke stap. Studenten worden daarin ook specialisten: “Het is belangrijk dat ze de basis van die globale transformatie begrijpen, maar de verschillende toepassingen in de industrie zijn zo breed dat je binnen de specialisatie een focusgebied kiest. Op die manier doen studenten gericht kennis op van bepaalde technologie. Een student die zich richt op IoT, zal leren over de huidige protocollen, cloud opslag en veiligheidsissues. Een ander kiest voor intelligent management, en leert meer over supply chain management, maar ook data-analyse en R language. Een team docenten met verschillende achtergronden ondersteunt hen in 5 verschillende modules. Innovatieve bedrijfspartners geven workshops en studenten werken met hen samen aan gerichte Smart Industry projecten, zodat zij direct hun kennis toe kunnen passen en ervaring op doen in het werkveld.”