22 april 2022

Zeeland

Extra geld voor wonen in Zeeland, geen bezuinigingen

De Provincie Zeeland trekt voor de komende jaren enkele miljoenen uit om te investeren in de woonagenda, die samen met de gemeenten is opgesteld. Dat blijkt uit de voorjaarsnota en de jaarrekening van de Provincie, die Gedeputeerde Staten vandaag aanbieden aan Provinciale Staten. 

Jaarrekening
In de jaarrekening beschrijft de Provincie waar het geld vorig jaar aan is besteed. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de sanering van Thermphos in 2021 is afgerond. Het project Waterdunen is bijna klaar: de grond is verkocht aan de exploitant, die een hotel en recreatiewoningen gaat bouwen. Het is niet gelukt om de hele begroting 2021 uit te voeren. Er is zo’n € 7 miljoen overgebleven. In de voorjaarsnota staat wat de provincie nu met dat geld gaat doen. De jaarrekening is te lezen via P&C Portaal Provincie Zeeland.

Voorjaarsnota
Een van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne is dat de inflatie nog sterker is toegenomen. Dat merkt iedereen in zijn portemonnee, en de Provincie dus ook. Wegenprojecten worden flink duurder, maar ook de kosten van onderhoud stijgen sterk. De provinciale opslag op de motorrijtuigenbelasting, die voor dit jaar is teruggegaan naar het niveau van 2018, wordt volgend jaar eenmalig met 2,5% verhoogd, conform afspraak in het coalitieakkoord. Dat is minder dan de echte inflatie, maar op dit moment voldoende. Doordat er over vorig jaar ruim € 7 miljoen is overgebleven en de Provincie ook geld uit de spaarpot haalt kunnen bezuinigingen worden voorkomen. Er wordt zelfs geld vrijgemaakt om te kunnen investeren in de gezamenlijke visie van provincie en gemeenten op woningen.

Samen verschil maken
Opvallend is verder dat de Provincie veel aandacht geeft aan het landelijke coalitieakkoord. Behalve dat er in de komende 10 jaar veel meer woningen worden gebouwd, wil het Rijk ook dat de uitstoot van stikstof en CO2 sneller omlaag gaat en dat er meer natuur gerealiseerd wordt. Het Rijk trekt daar veel geld voor uit, maar de provincies zullen de plannen moeten maken én uitvoeren, samen met de gemeenten en het waterschap. Voor de Provincie Zeeland is het belangrijk dat in de plannen ook gekeken wordt naar bijvoorbeeld bereikbaarheid, de toekomst van de landbouw en waterkwaliteit. De provincie wil daar ook de ondernemers en inwoners goed bij betrekken.

Beperkte financiële ruimte
De provincie zelf kan niet veel extra meer uitgeven. De afsplitsing van Evides uit PZEM, die een onderdeel was van het compensatiepakket Wind in de Zeilen, biedt over een paar jaar meer financiële mogelijkheden. Toch zullen er de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden. Tot en met 2024 blijft de Provincie alles doen wat ze nu doet. Na de verkiezingen van volgend jaar zal het nieuwe college keuzes moeten gaan maken in wat wel en niet doorgaat.