Ga terug

8 april 2020

Zorg en Welzijn

Eenzaam door corona: hou je werknemers in de gaten!

Eenzaamheid op de werkplek komt meer voor dan gedacht. Medewerkers voelen zich eenzaam, ondanks de aanwezigheid van en interactie met collega’s. Eenzaamheid heeft niets te maken met alleen zijn. Het wordt omschreven als een negatieve emotie die voortkomt uit het vervreemd zijn van of afgewezen worden door anderen. Daarnaast voelt de eenzame medewerker zich beroofd van veilige, hechte connecties met anderen. Dit kan zowel privé als op het werk gebeuren, ondanks een grote vriendengroep, familie en collega’s op het werk. Werkgerelateerde eenzaamheid kan ontstaan uit het onvermogen van de medewerker zelf om duurzame sociale relaties met collega’s tot stand te brengen of te onderhouden, maar het kan ook zijn dat de organisatiestructuur deze relaties niet bevorderd of zelfs onmogelijk maakt. Maskeren van eenzaamheid Wanneer werkgerelateerde eenzaamheid ontstaat is het niet vanzelfsprekend dat medewerkers dit probleem benoemen en hulp zoeken. Het gevoel van zelfredzaamheid kan ertoe leiden dat medewerkers het ervaren van eenzaamheid zien als hun eigen probleem. Ze willen anderen hier niet mee belasten. Daarnaast kan het gevoel ontstaan dat het betrekken van anderen, zoals collega’s, het probleem niet op gaat lossen. In plaats van het zoeken van hulp is het maskeren van de eenzaamheid een logisch gevolg. De eenzame medewerker gedraagt zich richting collega’s alsof er niets aan de hand is en doet zich anders voor dan dat deze zich van binnen voelt. Dit vreet energie en als gevolg raakt de eenzame medewerker afgeleid, het uitoefenen van de functie en het werk wordt moeilijker. Daarnaast zorgt het uitblijven van gezonde sociale binding met collega’s ervoor dat de betrokkenheid bij de organisatie minder wordt. Deze mindere betrokkenheid richt zich voornamelijk op de affectieve betrokkenheid; dit is de emotionele binding met de organisatie en het zichzelf herkennen in de visie, missie en kernwaarden van de organisatie. Eenzaamheid, afstand en corona? Hoewel eenzaamheid dus niet uitsluitend voortkomt uit daadwerkelijk alleen zijn, schuilen er toch gevaren in het thuiswerken door corona. Zo heeft Australisch onderzoek aangetoond dat maar liefst 37% van de werkende bevolking te maken krijgt met eenzaamheid op het werk en dat dit grotendeels voortkomt uit technologische ontwikkelingen die het werk eenvoudiger en flexibeler maken. Hieronder vallen dus ook handige applicaties als Teams, Skype en Zoom die het flexibel vanuit huis werken mogelijk maken. Het verplicht laten thuiswerken van je medewerkers hoeft uiteraard niet te betekenen dat iedereen eenzaam wordt en de betrokkenheid verliest. Collega’s die een gezonde, duurzame band met elkaar hebben opgebouwd zullen elkaar in deze tijd ongetwijfeld opzoeken en blijven vinden via de technologische middelen die ons tegenwoordig ter beschikking staan. Het gevaar schuilt in de groep medewerkers die het risico lopen de betrokkenheid bij de collega’s en de organisatie te verliezen door bijvoorbeeld het uitblijven van sociale interactie. De drempel om verbinding te zoeken met collega’s kan voor deze groep groter worden door het thuiswerken. Het niet durven of kunnen initiëren van chat- of videogesprekken kan hier een oorzaak van zijn. Daarnaast is het maskeren van eenzaamheid heel eenvoudig, het spelen van ‘goed weer’ makkelijk wanneer er toch contact wordt gezocht én gevonden. Hoe nu verder? Wat kun je nu doen om je medewerkers zoveel mogelijk betrokken te houden bij zowel de organisatie als bij elkaar? Hieronder een aantal tips om eenzaamheid in deze tijden te voorkomen: 1. Stimuleer contact Zorg ervoor dat elke medewerker contact met collega’s onderhoudt. Skype en Teams maken het heel eenvoudig om alle vergaderingen en overlegmomenten door te laten gaan. Stimuleer medewerkers dit dan ook te doen en biedt hulp bij medewerkers die technisch achterlopen. Organiseer een online-vragenuurtje en maak een handleiding zodat iedereen ermee aan de slag kan en er geen excuus is om contact te vermijden. 2. Investeer als leidinggevende In deze tijd is het nodig dat de leidinggevende de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van zijn of haar medewerkers pakt. Zorg er als leidinggevende voor dat je je medewerkers blijft spreken. Check regelmatig en periodiek hoe het met je medewerkers gaat. Luister daarnaast écht naar een medewerker en heb aandacht voor meer dan alleen het werk. 3. Organiseer een dagstart Heb als team of afdeling dagelijks of wekelijks een online vergadering waarin de gang van zaken wordt besproken. Zo blijven collega’s op de hoogte van elkaars werkzaamheden en vergroot je de betrokkenheid. 4. Organiseer een online vrijdagmiddagborrel Het thuiswerken zorgt ervoor dat de wekelijkse vrijdagmiddagborrel wegvalt. Deze kan heel eenvoudig doorgaan via bijvoorbeeld Skype of Zoom. Ook medewerkers die weinig overleg nodig hebben in de week worden op deze manier toch betrokken bij hun collega’s. Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd