10 juli 2023

Food (agri)Innovatie & Duurzaamheid

Een platform in regio Eindhoven voor alle zelfhulp: DE STAP naar gezonder

Gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineengeslagen en een nieuwe startplek gelanceerd voor inwoners die aan de slag willen met een gezonder leven. Op de website van 'DE STAP naar gezonder' vinden inwoners van de Brainport-regio leuke en handige tips, activiteiten en hulpmiddelen.

De website is anders dan andere zelfhulpwebsites; destapnaargezonder.nl richt zich op zowel fysieke, sociale als mentale fitheid, is helemaal gratis en onafhankelijk van bestaande organisaties en websites.

Gemeente Eindhoven is een van de gemeenten die dit initiatief ondersteunt. Wethouder Samir Toub: “Gezondheid telt voor iedereen! Daarom is het nodig dat we daar samen hard aan werken. We bundelen de krachten bestuurlijk, ambtelijk en vooral ook met de stad en partners in de regio, om samen een beweging op gang te brengen richting een gezond en vitaal Eindhoven. Samen zetten we dagelijks DE STAP naar gezonder voor inwoners van Eindhoven.”

Een gezonder leven helpt bij de dagelijkse bezigheden en zorgt ervoor dat mensen zich gelukkiger voelen. Op de website staan tips, activiteiten en andere hulpmiddelen waarmee iedereen direct zelf aan de slag kan. Zonder dat ze daarvoor eerst naar de huisarts, zorgverzekeraar of een andere plek hoeven. Je vindt er bijvoorbeeld een online training over hoe om te gaan met een naaste met psychische klachten, tips om eenzaamheid te verminderen, hulpmiddelen die ouderen helpen bij het zo lang mogelijk en veilig thuis blijven wonen én advies over hoe om te gaan met financiële problemen.

“Van ouderen wordt verwacht dat ze langer thuis blijven wonen, de wachtlijsten in de ggz worden langer en steeds meer Nederlanders kampen met overgewicht. We vinden het daarom belangrijk om zelfzorg en preventie meer onder de aandacht te brengen. We hopen zo de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten en de druk op de zorg te verlagen”, zegt Karin Bierens, projectleider van DE STAP naar gezonder.

Waar kun je mee aan de slag?
De website richt zich op alle leeftijden en op zowel fysieke, sociale als mentale gezondheid. Die zijn namelijk nauw aan elkaar verbonden: heb je langdurig fysieke klachten, dan is de kans groot dat je sociale netwerk kleiner wordt. Sociaal isolement heeft invloed op je mentale welbevinden. En zit je mentaal niet goed in je vel? Dan heeft dat invloed op je werk en misschien uiteindelijk ook wel op je financiën. 

DE STAP naar gezonder gaat daar allemaal op in. Daarmee wordt het ook dé startplek voor inwoners van de Brainport-regio die zelf aan de slag willen met hun gezondheid. 

"Er zijn al heel veel activiteiten, trainingen en websites waarmee je op een leuke manier aan je gezondheid kunt werken, maar die zijn vaak lastig te vinden. Met DE STAP zorgen we ervoor dat inwoners al die mooie dingen ook vinden en gaan gebruiken", vertelt Marcel van Sprang, ook projectleider van DE STAP naar gezonder.

Meer dan een platform
DE STAP naar gezonder is meer dan een zelfhulpplatform. Het is de naam van een beweging die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van inwoners in de regio Eindhoven. Afgelopen week heeft de 100e organisatie (partner) zichzelf aangesloten bij de beweging. Dit zijn bijvoorbeeld huisartsengroepen, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen, maar ook zorgverzekeraars, bedrijven en onderwijsinstellingen. Een actueel overzicht van alle partners is te vinden op het platform.