Partner

18 juni 2021

Een aantrekkelijke leer en werkomgeving creëren voor toekomstbestendige zorgprofessionals

Samenwerking Máxima MC, Summa College en Fontys Hogescholen

Máxima MC (MMC) is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis ondersteunt toekomstige medewerkers in hun opleiding tot een beroep. Na het behalen van het diploma blijft het van belang dat professionals aantoonbaar bekwaam blijven. Dat vraagt om een leven lang leren; onderhouden van je vakgebied en innovatief zijn om de beste zorg voor patiënten te leveren. Om toekomstbestendige zorgprofessionals op te leiden in een aantrekkelijke leer- en werkomgeving, werkt Máxima MC samen met Summa College en Fontys Hogescholen. Zo worden onder meer Zorg Innovatie Centra gestart, waarbij professionals en studenten samen leren, innoveren en onderzoeken om de patiëntzorg verder te verbeteren.

In oktober 2019 zijn Máxima MC, Summa College en Fontys Hogescholen een samenwerking gestart op het gebied van opleiding en onderzoek. Doel is het opleiden van toekomstbestendige zorgprofessionals in een aantrekkelijke leer- en werkomgeving. De pijlers waarop de samenwerking zich richt, zijn: ‘samen leren, ontwikkelen en werken’. Studenten en medewerkers worden hiermee optimaal gefaciliteerd om goede zorg te verlenen, te leren, onderzoeken en innoveren. Dit is onderdeel van het toekomstdoel van de organisaties om het zorgonderwijs steeds meer te integreren in de praktijk. 


Samen leren, innoveren en onderzoeken  

Sinds de start van de samenwerking is een groter aantal leerwerkplaatsen ingericht, op zowel mbo- als hbo-niveau. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de uitbreiding van de Zorg Innovatie Centra (ZIC): een plek waar professionals en studenten samen leren, innoveren en onderzoeken om de patiëntzorg verder te verbeteren. Naast reguliere stagewerkzaamheden krijgen de studenten hier de tijd om de kwaliteit van de patiëntzorg te verbeteren. Dit doen ze door te werken aan innovatievraagstukken uit de dagelijkse praktijk en praktijkgericht onderzoek te doen.  

 

Zelfstandig runnen 

De studenten en professionals van de afdeling worden hierbij ondersteund door een lector practitioner; een docent die zorgt voor verbinding tussen theorie en praktijk. Door de nauwe samenwerking worden zowel de studenten als professionals voortdurend geprikkeld tot kwaliteitsverhoging en innovatie. In een aantal Zorg Innovatie Centra werken de studenten in hun stageperiode toe naar het zelfstandig kunnen runnen van een deel van de afdeling. 


Vier Zorg Innovatie Centra 

Inmiddels zijn er vier Zorg Innovatie Centra in Máxima MC ingericht. Het gaat hierbij om de afdelingen interne geneeskunde, radiologie, cardiologie en ParaMáx (het expertisecentrum van Máxima MC voor paramedische zorg). Dit jaar wordt een aantal (digitale) activiteiten gepland, zodat de studenten ook binnen de verschillende Zorg Innovatie Centra kennis met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren.   


Gezamenlijke onderzoekslijn 

Op basis van gezamenlijke ambities op het gebied van onderzoek hebben onderzoekers van Máxima MC, Summa en Fontys daarnaast een onderzoekslijn opgezet. Hierbij wordt intensief samengewerkt tussen studenten en professionals uit de praktijk. Het onderzoek is praktijkgericht en richt zich op het onderwerp vitaliteit. Studenten en professionals werken hierbij samen op het gebied van dataverzameling, en in het leren en delen van nieuwe kennis met elkaar. In het onderzoek worden ook de wensen en behoeften van patiënten en familieleden meegenomen. Zo wordt gezamenlijk een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt binnen de onderzoekslijn samengewerkt met andere samenwerkingspartners, zoals met ondernemers en met partners uit de VVT-sector. Zo krijgen studenten en professionals de kans om innovatieve technologieën toe te passen in de praktijk.