Partner

1 mei 2023

Innovatie & DuurzaamheidTraining & Opleiding

Duurzaam Doorpakken bij Fontys

Als vooraanstaande kennisinstelling wil Fontys actief inspelen op diverse duurzaamheidsontwikkelingen. De Fontysbrede duurzaamheidsagenda 2020-2023 bevat ambities en doelstellingen voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering, maar vormt ook een opstap naar het implementeren van duurzaamheidsontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Voor de volgende stap, een integraal Fontysbreed duurzaam beleid, is breed draagvlak nodig.  

Daarom zijn alle diensten en instituten betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe duurzaamheidsagenda die van start gaat in 2024.  

Begin bij de organisatie 
Duurzaamheidsadviseur Agnes Otten is een van de kartrekkers binnen Fontys om de doelstellingen concreet handen en voeten te geven. “In de duurzaamheidsagenda lees je meer over onze ambities en doelstellingen. We hebben een plan van aanpak voor het verder verduurzamen en meer circulair maken van onze bedrijfsvoering. Maar nog belangrijker, met de agenda moedigen we zowel medewerkers als studenten aan om binnen hun studie of werk duurzaam te denken en te handelen.  

Fontys bevordert en faciliteert bijvoorbeeld het duurzaam reizen naar het werk door het fietsen per km te belonen. Ook is er een aantrekkelijk fietsplan dat de aanschaf van een fiets ondersteunt én wordt reizen per OV 100% vergoedt.  

 Duurzaamheid is iets wat ons allemaal aangaat. Een samenwerking tussen de diensten en instituten onderling kan daarin veel opleveren. We kunnen als Fontys-medewerkers van elkaar leren en elkaar versterken. Door samen over duurzaamheid te praten ontstaan er vaak interessante eye-openers.  

Samen met studenten 
Niet alleen diensten en instituten zijn betrokken bij de duurzaamheidsambities van Fontys, ook studenten worden hierin meegenomen en uitgedaagd. Zo wordt Fontys steeds meer als kennispartner ingezet om mee te denken over vraagstukken op onder andere het gebied van (sociale) duurzaamheid, energietransitie en circulariteit. De opgave voor de komende jaren is om deze duurzame ontwikkelingen structureel te integreren in de kern van het onderwijs. 

“Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het curriculum van verschillende studierichtingen van Fontys”, vult Jos Pieterse, research manager bij het center of expertise op het gebied van duurzaamheid en circulariteit aan. “Een belangrijk kenmerk van een duurzame samenleving is bijdragen aan het welzijn van de huidige, en de toekomstige generaties. Als ‘professionals van de toekomst’ worden onze studenten door ons uitgedaagd om na te denken over nieuwe technieken, innovaties en vernieuwende business- en marketingmodellen om zo vanuit hun eigen vakgebied invulling te geven aan vraagstukken rondom duurzaamheid en circulariteit. Dat doen we waar mogelijk binnen de diverse opleidingen, maar we dagen onze studenten ook uit om over de grenzen van hun eigen opleiding heen te kijken en samenwerking te zoeken met andere studenten.”  

Over grenzen opleiding kijken 
Fontys doet dit onder meer in de vorm van onderzoeksprojecten of door studenten samen te brengen in zogenaamde Living Labs.

In deze Living Labs werken studenten van verschillende opleidingen in multidisciplinaire teams samen met een coach en vertegenwoordigers vanuit de praktijk aan complexe vraagstukken rondom circulariteit en duurzaamheid. De vraagstukken waar ze mee aan de slag gaan worden in de meeste gevallen ingebracht door ondernemers, maar ook door overheden, intermediaire organisaties of burgerinitiatieven. De Living Labs en de studenten die daar in zitten werken bijvoorbeeld aan een vraagstuk hoe ruimtes kan verwarmen en koelen op basis van principes die termieten in de natuur gebruiken. Deze biomimicry aanpak, waarbij de natuur min of meer model staat voor technische oplossingen is vernieuwend. Maar ook het gebruik van schapenwol als isolatiemateriaal voor de bouw kan een vraagstuk zijn. Een voorbeeld van een burgerinitiatief is een repaircafé wat opgezet zou kunnen worden bij de techniek instituten of het samen slim vergroenen project in de wijk Limbeek Zuid. 

Pieterse: “Daarmee snijdt het mes natuurlijk aan meerdere kanten. We maken kennis met elkaar, zien wat we voor elkaar kunnen betekenen, leren van elkaar en dragen direct bij aan de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan om de wereld leefbaar te houden en waar mogelijk nog leefbaarder te maken.”  

‘Fontys gaat graag in gesprek met andere organisaties over hun duurzaamheidsaanpak’, mail naar a.otten@fontys.nl of j.pieterse@fontys.nl