20 januari 2022

Nieuws

DROOM AFGEPAKT VAN DEELNEMER WATERPOORT ACADEMY

Woensdag 19 januari sloot Editie 11 van de Waterpoort Academy af en zorgde daarmee voor 10 nieuwe trotse strategische ontwikkelaars in het Waterpoort netwerk. Allemaal zagen ze hun droom voor het gebied een wezenlijke stap verder komen; een stadscamping met festivalsfeer, een chaletpark op een fruitteeltbedrijf, een verwonderroute van ‘Wonderbars’, glastuinbouw dat problemen van anderen oplost, microfunding voor groene initiatieven, een voedselbos op geboortegrond, een brug bouwen tussen stad en land, een sluis met historisch en ecologisch perspectief en een knik in de dijk als aanzet tot liniebeleving. De energie spatte ervan af! Toch was er ook rumoer…want één droom werd tijdens de Waterpoort Academy voor de ogen van de deelnemer afgepakt….

 

Het oude kasteel van Smerdiek (St. Maartendijk), wat ooit het grootste kasteel van Zeeland was, wie kent het niet? Nou, jij en ik en zelfs legio inwoners van het stadje zelf niet…Tot voor kort, want Dolores Bijl van de Historische werkgroep St. Maartensdijk zette het op de kaart via Editie 11 van de Waterpoort Academy. Haar doel; de restanten ervan beter zichtbaar te maken. Totdat iemand anders met haar droom aan de haal ging, een projectontwikkelaar! Het zweet brak haar uit en ze kende slapeloze nachten….totdat het besef kwam; dit is niet ‘afpakken’ maar gratis hulp!

 

Het werken in driehoekjes is één van de werkwijzen die aangeboden wordt in de Waterpoort Academy en laat zien dat jijzelf niet altijd alles hoeft te doen; een droom ontwikkelt als je iemand hebt die wíl, iemand die doét én iemand die hélpt. Dat was even wennen voor Dolores, ze moest even tot het besef komen dat ze in een andere positie van die driehoek terecht was gekomen. Van doen naar helpen!

 

Zo snel en plotseling als bij Dolores gaat het zeker niet altijd, zo weten de andere deelnemers aan deze Editie 11 van de Waterpoort Academy. Het is vaak veel zoeken en ontdekken en daarbij; volharden in je droom is ook één van de succesfactoren. ‘Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land’ luidt de slogan van het gebiedsnetwerk waar 34 partijen samenwerken in de driehoek van gemeenschap, markt en overheid en waar het onderwijs bij betrokken is. Dat de deelnemers over hun grenzen heen keken bleek al snel tijdens deze 4-daagse opleiding. Ze zochten vanaf het eerste moment elkaar en anderen op. ‘Dat is precies waar het om draait’, zo geeft Cees Anton de Vries aan. Het opleidingshoofd van de Waterpoort academy vanaf het eerste uur ziet het verbinden van dromen als dé manier om initiatieven te realiseren.

De Waterpoort academy wordt steeds vaker als een goed voorbeeld gezien om te werken volgens de filosofie van de Omgevingswet en om ontwikkelingen voor elkaar te krijgen die je vooraf als onmogelijk acht. Die wind zie je nu op veel plekken waaien en zorgt dat de animo alleen maar toe neemt. De Waterpoort academy biedt daarom ook Verbredingsdagen aan, ééndaagse trainingen om daarmee te werken aan een gemeenschappelijke ‘taal’. Zo is er voor elk wat wils.

De komende periode worden filmpjes van de dromen van de deelnemers online gezet en gedeeld via Facebook-pagina ‘Waterpoort Werkt’ en LinkedIn-groep ‘Waterpoort Werkt.

Heb jij interesse in een Verbredingsdag of wil je aan jouw droom werken in de Waterpoort Academy? Laat het dan weten aan Thijs Witjes, Creatieve Verbinder Waterpoort (E: mwitjes@brabant.nl, 06-18303452).