Ga terug

16 januari 2018

Zorg en Welzijn

Dries Steinmeijer, Máxima Medisch Centrum: “Innovatie begint bij de gedrevenheid van de zorgprofessional”

Dries Steinmeijer, Máxima Medisch Centrum: “ Innovatie begint bij de gedrevenheid van de zorgprofessional” Een pleister die nauwkeurig de weeënactiviteiten meet voor en tijdens de beva lling. Patiëntenvoorlichting via 3D virtual reality. Een ‘better in–better out’ programma dat patiënten fit4surgery maakt. Ontwikkelingen waa rbij de MMC Incubator als broedplaats voor innova ties in de zorg nauw is betrokken. “Binnen ons ziekenhuis bestaat inderdaad veel aandacht voor onderzoek en innova tie,” opent Dries Steinmeijer. “Zo lopen hier meer dan 80 promovendi rond. Dat is vrij veel voor een nietacademisch ziekenhuis.” Het Máxima Medisch Centrum (MMC) is een groot regionaal topklinisch ziekenhuis met vestigingen in Veldhoven en Eindhoven. Medewerkers en medisch specialisten dragen dagelijks bij aan het gezonder maken én houden van mensen met extra aandacht voor geboortezorg, behandeling van kanker en revalidatie voor chronische zieken. Dit in hartje Brainport, waar open samenwerking en kennisdeling tussen onderwijs, kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven in spraakmakende innovatie resulteert. Ook binnen het MMC. Dries Steinmeijer is directeur Business Development en relatiebeheer. “Het MMC werkt al jaren intensief samen met de Technische Universiteit Eindhoven en Philips maar ook met andere bedrijven en kennisinstellingen. Die vernieuwingsdrang komt voort uit de passie van onze medici en medewerkers en hun drive om de zorg binnen het ziekenhuis naar een nog hoger niveau te tillen. Dat blijkt goed te gedijen in de Brainport-bodem.” Value Based Care Binnen de ziekenhuiszorg doen zich verschillende ontwikkelingen voor die nopen tot innovatie. Vanuit het principe van marktwerking (waarvan volgens Steinmeijer niet écht sprake kan zijn zolang overheid en verzekeraar zo’n dominante positie bekleden) is de patiënt aan de bal. De zorg wordt steeds meer om hem of haar georganiseerd. “Een prima ontwikkeling, maar tegelijkertijd moet het wel betaalbaar blijven. Nederland behoort absoluut tot de Europese top wat betreft Dries Steinmeijer, Máxima Medisch Centrum: “ Innovatie begint bij de gedrevenheid van de zorgprofessional” Een pleister die nauwkeurig de weeënactiviteiten meet voor en tijdens de beva lling. Patiëntenvoorlichting via 3D virtual reality. Een ‘better in–better out’ programma dat patiënten fit4surgery maakt. Ontwikkelingen waa rbij de MMC Incubator als broedplaats voor innova ties in de zorg nauw is betrokken. “Binnen ons ziekenhuis bestaat inderdaad veel aandacht voor onderzoek en innova tie,” opent Dries Steinmeijer. “Zo lopen hier meer dan 80 promovendi rond. Dat is vrij veel voor een nietacademisch ziekenhuis.” kwaliteit van ziekenhuiszorg. Maar óók wat betreft kosten. De oplossing wordt gezocht in wat nu met een modewoord Value Based Care heet. Zorg die meerwaarde oplevert voor de patiënt én die economisch gezien t oegevoegde waarde heeft waardoor de zorg ook betaalbaar kan blijven. Dat kan, als we slim innoveren. Samen met zorgverzekeraars, medici, kennisinstellingen, bedrijven, maar vooral ook met de patiënt.” Verschuiving naar eerstelijn Een andere ontwikkeling die innovatie noodzakelijk maakt, is de verschuiving van bepaalde zorg naar de eerste of anderhalve lijn. “Behandeling van chronische ziekten en revalidatie zal steeds meer buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvinden,” vervolgt Steinmeijer. “Deze ontwikkeling is mogelijk dankzij toepassing van nieuwe technologieën. Vervolgens kan de kostbare ziekenhuiszorg zich nog meer focussen op acute zorg en complexe behandelingen. Daarmee wordt nog duidelijker dat wij als ziekenhuis onderdeel zijn van de totale zorgketen.” Vrouw Moeder Kind centrum Qua onderzoek en innovatie loopt het MMC op verschillende fronten voorop, binnen de nationale én internationale ziekenhuiswereld. Een aansprekend voorbeeld van een innovatieve omgeving is het Vrouw Moeder Kind centrum. Toonaangevend in Europa op het terrein van neonatologie, met een neonatale intensive care unit voor te vroeg geboren kinderen (vanaf 24 weken). Open innovatie in MMC Incubator Houden academische ziekenhuizen zich bezig met fundamenteel onderzoek, binnen het MMC is onderzoek altijd gericht op concrete oplossingen en toepassingen in de praktijk. Daartoe is anderhalf jaar geleden de MMC Incubator in het leven geroepen. Steinmeijer: “Een fysieke plek op het terrein van het ziekenhuis waar start-up’s in health & life science, zorgprofessionals en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, kennis delen en samenwerken met medewerkers en medici in een open, creatieve omgeving. Ook partijen als de BOM, Rabobank en Brainport Development hebben hier een plek, zodat innovaties binnen dit klimaat niet alleen gedijen, maar zich ook kunnen ontwikkelen tot een onderneming.” Veelbelovende innovaties Voorbeeld van zo’n onderneming is Nemo Healthcare, dat de eerdergenoemde elektrodenpleister ontwikkelde en vermarkt. “Daarmee kun je al vanaf 25 weken weeën registreren,” weet Steinmeijer. “Veel nauwkeuriger en makkelijker dan via traditionele zwangerschapsbewaking. Een meer procesmatige innovatie die is opgevangen in het buitenland en die nu door artsen van het MMC wordt uitgewerkt, is wat men noemt ‘prehabilitatie’. Daarbij worden patiënten – vooralsnog van de afdeling oncologie – een aantal weken lang intensief begeleid op het gebied van bijvoorbeeld bewegen, houding, voeding en leefstijl teneinde hen optimaal voor te bereiden op een operatie. De kans op een succesvolle ingreep neemt daardoor toe, de revalidatie verloopt aantoonbaar sneller en beter en het ziekenhuisbed is minder lang bezet. Een mooi voorbeeld van Value Based Care.”

Gerelateerd