12 maart 2024

Leisure & CultuurZeelandTraining & Opleiding

Drie jongerencultuur projecten ontvangen in totaal € 51.244 subsidie

Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten drie projecten uit de Impuls Jongerencultuur te subsidiëren. Het is de tweede toekenning uit de tweede openstelling. Het gaat om een bedrag van in totaal € 51.244. Na de beschikking van dit bedrag is er in deze ronde nog € 385.676 beschikbaar.

Jeugd theaterproductie ‘THUIS’

Stichting Eindeloos Eiland Festival ontvangt € 8.244,- voor de jeugd theaterproductie ‘THUIS’. Deze productie is een samenspel tussen jongeren van de Jeugdtheaterschool Zeeland en nieuwkomers uit het AZC en zal onder leiding van de gerenommeerde acteur en theatermaker Marcos Valster da Costa Ferreira op het Eindeloos Eiland Festival meermaals worden vertoond.

DJ en beatproducer project ‘The Beatyard’

DJ Vindictiv Productions ontvangt € 10.000,- voor het dj en beatproducer project ‘The Beatyard’. Het project ‘The Beatyard’ bestaat uit een vijftal Beatyard sessies en een aantal excursies voor jonge beatproducers. Tijdens de Beatyard sessies zullen er professioneel begeleidde workshops en masterclasses worden gegeven in de verschillende aspecten rond beat- en muziekproductie.

Project ‘WANNABEWIBI’

Stichting Zeeuwse Concertzaal ontvangt € 33.000,- voor het project ‘WANNABEWIBI’. Jonge getalenteerde pianisten krijgen de kans deel te nemen aan een professionele driedaagse intensieve masterclass van de beroemde pianist Wibi Soerjadi, gevolgd door een concert aan het eind van het jaar. De Zeeuwse Concertzaal gaat aanvullend in samenwerking met de masterclassdeelnemers op zoek naar alternatieve vormen van programmering en productie om een concert aanbod te realiseren dat een jonger publiek trekt. Als derde onderdeel van dit project beoogt de concertzaal een broedplaats te creëren door een zaal en professionele concertvleugel beschikbaar te stellen waar opkomend talent onder professionele begeleiding ervaring op kan doen in een daarvoor geschikte ruimte.

Over de subsidieregeling

De Impuls Jongerencultuur is een subsidie van de Provincie Zeeland met middelen vanuit Den Haag om jongeren na corona te stimuleren meer en vaker deel te laten nemen aan culturele activiteiten. Een eerste openstelling liep van juli tot en met december 2023. Tijdens deze eerste ronde was € 552.200,- beschikbaar. In totaal zijn in deze eerste ronde veertien projecten gesubsidieerd. Het overgebleven bedrag van € 261.385,-  is overgeheveld naar de huidige openstelling. In totaal was er in deze tweede ronde € 456.085,- beschikbaar. Meer informatie leest u op Impuls Jongerencultuur | Provincie Zeeland.