Ga terug

16 november 2018

Zorg en Welzijn

Docly, een van Europa's toonaangevende e-health-diensten, verkent Nederlandse markt

Docly, een van Europa's toonaangevende e-health diensten, gaat de Nederlandse markt verkennen. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend. Docly onderzoekt momenteel samen met The Healthcare Innovation Center (THINC.), onderdeel van het UMC Utrecht, de potentiële impact van Docly op de Nederlandse markt. Docly is een online platform dat patiënten en huisartsen in staat stelt om online met elkaar te communiceren, ongeacht tijd of locatie. Doordat de patiënt inlogt via een app of de website en zelf de anamnese invult, wordt veel administratief werk uit handen genomen. De zorgvraag wordt meestal eerst via chat afgehandeld, met een mogelijke follow-up via video of telefoon. Ook is er de mogelijkheid om foto's en video's te uploaden voor ondersteuning. Door deze asynchrone communicatie tussen arts en patiënt worden de arts, de patiënt en de maatschappij ontlast. In Zweden heeft deze methode al bewezen effectief te zijn. Wat begon als het streven van één enkele arts naar een efficiëntere en effectievere gezondheidszorg is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een belangrijke zorgverlener met meer dan 140 artsen en meer dan 300.000 patiënten in Zweden. De volgende stap in haar streven om de gezondheidszorgsector te ontwikkelen is om Docly op Europees niveau aan te bieden, te beginnen met Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Nederland Docly wil in Nederland inspringen op de toenemende vraag naar eerstelijnszorgdiensten en de verschuiving van de tweede naar de eerste llijn. De huisartsenpraktijk heeft moeite om aan deze uitdaging het hoofd te bieden. In een recent onderzoek in 2018 gaf 60% van de ervaren huisartsen aan dat de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk staat door de alsmaar toenemende werkdruk bij huisartsen (LHV, meer tijd voor de patiënt 2018). Dezelfde uitdaging met toenemende werkdruk en tekort aan triagisten is te zien in de out-of-hours zorg die in Nederland is georganiseerd in huisartsenposten. Onderzoek met THINC. Om impact te creëren in zowel de reguliere als de out-of-office eerstelijnszorg onderzoeken Docly en THINC. nu eerst of er een aansluiting op de Nederlandse eerstelijnszorgstandaarden en triagesystemen is. Daarna zal Docly samen met huisartsen de praktische haalbaarheid van Docly onderzoeken in een real-world setting met huisartsen. Country Manager voor Docly Nederland, Inez Teunissen: “We geloven in de mogelijkheden die digitalisering van de gezondheid biedt voor efficiency en effectiviteit van de zorg. Echter, elk land kent z’n eigen zorgecosysteem met andere wet- en regelgeving, een ander vergoedingenmodel en een andere structuur in het leveren van zorg. De wetenschappelijke samenwerking met THINC. biedt een eerste stap om inzicht te geven in de mogelijkheden voor Docly in de Nederlandse eerstelijnszorg. En is een manier om eerst zorgvuldig te onderzoeken of en hoe we dit disruptieve model op de meest zorgvuldige en best mogelijke manier in Nederland kunnen introduceren.”

Gerelateerd