Ga terug

29 januari 2019

Zorg en Welzijn

Demo- en kennisdag wilgen en toepassing binnen lokale energieketen

Donderdag 14 februari organiseert ZLTO samen met Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) een demo- en kennisdag over de oogst van wilgen en toepassing van houtsnippers als energiebrandstof in biomassaketels op agrarische bedrijven. Op initiatief van CDEB het wilgenperceel aangeplant op circa drie hectare grond van de gemeente Gilze-Rijen aan de Tilburgsebaan. Na drie jaar hebben de snelgroeiende wilgen een hoogte van maar liefst 8 meter bereikt en worden op donderdag 14 februari voor het eerst geoogst. Rond de wilgenoogst organiseert ZLTO samen met CDEB een demo-en kennisdag over de toepassing van houtsnippers als energiebrandstof in biomassaketels op agrarische bedrijven. Tijdens deze demo- en kennisdag worden alle onderdelen van de teelt, oogst en toepassing van houtsnippers binnen een lokale energieketen onder de aandacht gebracht.

Lokale energiekrinkloop Zuidelijke Baronie

In de regio de Zuidelijke Baronie organiseert CDEB een lokale energiekringloop. In de energiecoöperatie werken lokale kalverhouders nauw samen met ZLTO en de lokale Agrarische Natuurvereniging. ZLTO organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met CDEB om duurzame en CO2 neutrale biomassa als vervanger van fossiele brandstoffen en als grondstof voor biobased toepassingen onder de aandacht te brengen.

Biowarmte vervanger aardgas en propaan

De geoogste wilgen worden samen met snoeihout uit de omgeving verzameld en verwerkt op het biomassaplein in Alphen. De houtsnippers worden vervolgens getransporteerd naar leden van de coöperatie met een biomassaketel, veelal kalverhouders. ”Voor warmte-intensieve sectoren als de kalverhouderij, pluimveehouderij, varkenshouderij is het toepassen van biowarmte uit biomassa een interessante optie als vervanger van aardgas of propaan”, zegt Rudi Antens, kalverhouder in Baarle-Nassau en voorzitter van CDEB. ”Per hectare kan jaarlijks een energiewaarde die vergelijkbaar is met ruim 5.000 kubieke meter aardgas geoogst worden. Ook is het een interessant gewas voor de akkerbouw als productieteelt.”

Biomassa in de energietransitie

Met name voor de agrarische sector liggen er kansen om te investeren in lokale duurzame energieproductie. De bijdrage van de sector is daarmee onmisbaar in de klimaat- en energietransitie. Vanuit de landelijke discussie rondom het klimaatakkoord is aanleg van bos, landschapselementen en snelgroeiend hout een belangrijk thema. Volgens Ton van Korven, projectleider ZLTO, is het hierbij van groot belang dat de gehele keten goed in beeld is en er voldoende kennis beschikbaar is. “Op dit moment zien we dat juist het onderdeel oogst van houtige biomassapercelen in de keten nog onvoldoende uitontwikkeld en bekend is in Nederland. Helaas is er weinig expertise en materieel in Nederland hiervoor beschikbaar.’’

Programma
  • Plenair gedeelte met presentaties over werkwijze CDEB, klimaat- en energietransitie in de regio, functioneel landschap en (erf)beplanting en coöperatieve zonne-energieprojecten

  • Oogstdemonstratie wilgenveld

  • Bezoek biomassaplein in Alphen en kalverhouder en lid CDEB met biomassakachel

  • Aanmelden kan via www.zlto.nl/wilgenoogst

  • Deze demo- en kennisbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning vanuit Interreg Noord-West Europa en RVO.

Gerelateerd