3 juni 2022

Zorg en Welzijn

De mantelzorgwaardering kan weer aangevraagd worden

De gemeente Land van Cuijk verstrekt jaarlijks een attentie aan mantelzorgers, vanwege de waardering voor hun onmisbare inzet. De attentie betreft € 100, - en wordt één keer per jaar uitgereikt. Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.mvplein.nl. Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2022.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Mantelzorg is vaak geen keuze. Het overkomt je, wanneer een dierbare extra zorg nodig heeft. De waardering voor mantelzorgers voelen we dan ook het hele jaar door. We hopen onder meer via deze attentie iets terug te kunnen doen voor onze mantelzorgers, want ze hebben het meer dan verdiend.”

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

· Je bent 18 jaar of ouder.

· Het gaat om langdurige zorg: langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week (gemiddeld).

· Per zorgvrager kan één mantelzorger deze waardering ontvangen.

· Een mantelzorger kan maximaal twee waarderingen ontvangen.

· De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in de gemeente Land van Cuijk.

· Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan, je ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager éénmaal per jaar verstrekt. De mantelzorgwaardering ontvang je het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de aanvraag is ingediend.

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers

Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen. Hier gaat het om een geldbedrag van € 30,-, waarbij de bovenstaande criteria niet gelden. Het is mogelijk om binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen voor jonge mantelzorgers. Wel geldt dat de zorgvrager, aan wie mantelzorg wordt verleend, in de gemeente Land van Cuijk moet wonen. Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen aanspraak maken op de volwassen mantelzorgwaardering.