Partner

16 juni 2022

Training & Opleiding

DE MAATSCHAPPELIJKE MISSIE VAN STE LANGUAGES

Mathilde Lageman begon als taaltrainer Engels en werd in 2015 directeur van STE Languages. Haar echtgenoot Wilfried Gradus, bedrijfseconoom en register marketeer, werd in 2020 mede-eigenaar. Het bedrijf zou in 2020 samen met hun 85 werknemers en talloze cursisten het 25-jarig bestaansjubileum vieren, ware het niet dat Nederland in de ban was van corona.

Missie

Het hart van Mathilde en Wilfried ligt bij het taalvaardiger maken van mensen. Niet voor niets is hun missie: Meet – Connect – Grow. “Taal verbindt. Het machtig zijn van een taal draagt bij aan de persoonlijke groei én aan het succes van een organisatie. Bovendien vergemakkelijkt het de integratie in een land, waardoor iemand zich er sneller thuis voelt.” Aldus Mathilde.

Het machtig zijn van een taal draagt bij aan de persoonlijke groei én aan het succes van een organisatie

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wilfried en Mathilde zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mathilde: “Kennis hebben van een taal betekent niet dat je begrip hebt van een land. In de lessen praten we over allerlei onderwerpen. Ook onderwerpen die elders taboe zijn zoals homoseksualiteit of de rol van de vrouw. Nederland is nou eenmaal een vrij land waar plaats is voor iedereen. Het is belangrijk dat buitenlandse cursisten kennisnemen van onze maatschappelijke uitgangs - punten, ongeacht of de cursist uit vrije wil naar Nederland is gekomen of liever in eigen land was gebleven.”

Het maatschappelijke bewustzijn bewijst zich overigens ook in de diverse keurmerken waaraan het taalonderwijs van STE Languages voldoet én aan de diversiteit van hun samenwerkingspartners. Denk aan Brainport Development, NlinBusiness, World Trade Center, Expat Spouses Initiative, Tilburg International Club, Holland Expat Center South en Humanitas. Bovendien werkt STE met haar partners en grote klantenkring samen in de strijd tegen laaggeletterdheid. Mathilde: “We maken bedrijven alert op de rijksregeling ‘Tel mee met Taal’. Via deze regeling kunnen hun medewerkers met subsidie taaltrainingen volgen.”

Toonaangevend taalonderwijs

STE Languages biedt kwalitatief hoog taalonderwijs en heeft een toon - aangevende positie binnen de sector. Dit blijkt onder andere uit recent klanttevredenheidsonderzoek verricht door de onafhankelijke kwaliteits - organisatie Cedeo. STE Languages behaalde een score van 96,3% voor goede tot zeer goede dienstverlening. De meeste cursisten volgen Nederlands of een andere Europese taal. Er is ook aanbod in de meer exotische talen zoals Chinees, Japans, Koreaans of zelfs IJslands.

Mathilde: “Voorafgaand aan een taaltraject is er een intakegesprek met het bedrijf en de cursist. Dat is essentieel om een gericht voorstel te maken. Afhankelijk van de wensen bieden we een groepstraining of individuele training aan. Bij meer cursisten in een bedrijf is ook een in-company of een onlinetraining mogelijk.”

Wilfried vult aan. “We bieden maatwerktrainingen voor onder andere de financiële sector, techniek, overheid, onderwijs en logistiek. Een samenwerkings - voorbeeld is DAF International Truck Services; een 24/7 callcenter voor gestrande chauffeurs binnen Europa. Medewerkers van dit callcenter moeten veel talen spreken, maar zich ook kunnen inleven in de wereld en de terminologie van de chauffeur.”

Mathilde: “We geven niet langer dan twee uren les per keer. Daarna gaan de cursisten aan de slag met huiswerk en kunnen zij het geleerde toepassen in de praktijk. We geloven erg in het gesprek, het creëren van settings waarin cursisten met elkaar communiceren. Dit heeft het voordeel dat zij anderen ontmoeten, hun taal- en gespreksvaardigheden kunnen oefenen én het persoonlijke netwerk vergroten.”

Mini-maatschappij

Wilfried: “We willen de customer journey zo optimaal mogelijk maken. Een van de middelen die we voorbereiden is een community-omgeving. Middels continue taalaanbod, aanbod van partners en aanvullende events ontstaat uitwisseling en onderlinge verbinding tussen alumni. Ook het persoonlijk klantportaal, met informatie over resultaten, extra oefeningen en meer draagt hieraan bij. Zo ontstaat een actieve community van cursisten en taalinstituut.” Binnen STE Languages worden veel talen gesproken door veel nationaliteiten. “We zijn als het ware een minimaatschappij. Wij zijn een school waar mensen kansen krijgen en pakken. Taal is daarin de grote verbinder. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen elkaar hier op een positieve manier ontmoeten, de verbinding aangaan en kunnen groeien.”