19 januari 2024

Zeeland

De Cultuurbus biedt zoveel meerwaarde, Provincie met Cultuurkwadraat in gesprek over ophoging subsidie

Net als in voorgaande jaren ontvangt Cultuurkwadraat in 2024 subsidie voor scholierenvervoer naar cultuuraanbod, ook wel bekend als de Cultuurbus. De afgelopen jaren is de Cultuurbus een begrip geworden in het Zeeuwse cultuuronderwijs. Het college van Gedeputeerde Staten besloot op 18 juli 2023 in totaal voor 2023 en 2024  €180.000 beschikbaar te stellen, maar dit budget is ontoereikend voor het groot aantal busaanvragen. Cultuurkwadraat heeft daarom een verzoek ingediend om de subsidie op te hogen. De Provincie zal dit onderzoeken en komt binnenkort met een besluit.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: ‘Ik ben vandaag samen met 15 scholieren uit groep 5 en 6 van basisschool De Zandbaan uit Rilland met de Cultuurbus naar het Historisch Museum de Bevelanden gegaan.’ In het museum kregen de leerlingen een rondleiding, konden ze een korte film bekijken en speelden ze onder andere oud Hollandse spellen. De gedeputeerde vertelt over het bezoek: ‘Historisch Museum De Bevelanden in Goes is lange tijd in gebruik geweest als weeshuis. Door dit te koppelen aan onderwerpen dat jongeren interesseert, zoals eten en spelletjes, leren de jongeren over de Zeeuwse geschiedenis.’

Extra budget gereserveerd in najaarsnota
Met de huidige subsidie kunnen minimaal tweehonderd ritten per schooljaar uitgevoerd worden in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. Scholen leveren ook een eigen bijdrage wanneer zij gebruikmaken van de Cultuurbus. De Provincie is in gesprek met Cultuurkwadraat over een ophoging van de subsidie. ‘Vanochtend heb ik gezien hoe waardevol het inzetten van deze bus voor het Zeeuwse onderwijs kan zijn. Het is zonde dat niet aan elke aanvraag voldaan kan worden, want er is veel potentieel. In de najaarsnota hebben we al extra budget gereserveerd. We gaan kijken of dit toegekend kan worden’, aldus de gedeputeerde.

Over de Cultuurbus
Het provinciale project rijdt sinds 2019 rond in Zeeland om basis- en middelbare scholieren naar culturele locaties te brengen. Scholen kunnen bij Cultuurkwadraat tijdens een aantal periodes per jaar een aanvraag doen voor het gebruik van de bus. De Cultuurbus rijdt door heel Zeeland en brengt scholen ook buiten de provinciegrenzen. Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat willen met De Cultuurbus scholen stimuleren ‘de bus te pakken’ op weg naar cultureel aanbod, dat past bij hun eigen vraag, beleid en ontwikkeling.

Foto: Provincie Zeeland