Ga terug
Partner

15 oktober 2021

Innovatie & DuurzaamheidFood (agri)

DDAFF-ALLIANTIE VERSNELT DATA-INNOVATIE IN DE VOEDSELKETEN

Een jaar geleden werd in ’s-Hertogenbosch de ‘Data Driven AgriFood Future (DDAFF) Alliance’ gelanceerd. Een samenwerkingsverband van partners uit de Europa, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland die innovaties in de agrifood keten willen versnellen met behulp van data-technologie. Simon Maas, programmamanager AgriFood Capital en Maureen de Haan, International Business Development Manager FME, zijn de twee kwartiermakers van de DDAFF-alliantie. Zij vertellen over het eerste jaar.

Voedselproductie sturen via data

De voedselproductieketen kan veel duurzamer worden gemaakt door meer te sturen op basis van data. Data die inzicht geven in bijvoorbeeld groeipatronen van gewassen, het gedrag van dieren in stallen, veranderingen in bodemgesteldheid, voorraden in warehouses en koopgedrag van consumenten. Deze data zijn onder andere vastgelegd in sensoren, camera’s en IT-systemen.

Volgens experts is het benutten van deze datastromen de sleutel voor het ontwerp van duurzamere voedselketens. Een slimme toepassing van data-technologie helpt ons onder andere om meer water en energie besparen, minder voedsel te verspillen, de diergezondheid te verbeteren of sneller te oogsten.

In elkaars keuken koken

Simon: “Wereldwijd hebben we dezelfde uitdagingen in de manier waarop we voedsel maken en eten. We zien dat er in elke regio aan min of meer dezelfde innovaties wordt gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan oogstrobots, voedselverspillings-apps en analyseprogramma’s met sensornetwerken in stallen of complete IT-systemen waarin al deze componenten samen komen. Het gaat om een breed scala van complexe producten.”Partijen die op dit gebied actief zijn, zijn continu op zoek naar kennispartners en voorbeeldprojecten. “Daar speelt de Data Driven AgriFood Future Alliance op in”, vervolgt Simon. “We kijken in elkaars keuken. Maar de ambitie is om verder te gaan: we willen ook in elkaars keuken kóken. Wetenschappers, ondernemers en sleutelfiguren van overheden gaan meer samenwerken in experimenten en onderzoeken.”

Noord-Brabant neemt het voortouw

Noord-Brabant wil het voortouw nemen in data-innovaties om de voedselketen te verduurzamen. Juist hier omdat Brabant sterk is de drie disciplines die hierbij samenkomen: hightech, agrifood en data-technologie. ’s-Hertogenbosch was dan ook de plek waar vorig jaar oktober de negen partners uit zes landen hun samenwerking op dit gebied bezegelden. De partners zijn afkomstig uit Nederland, België, Denemarken, Duitsland, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. De Nederlandse partners zijn de provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital en FME.

Eén platform

De partners van de alliantie komen elke maand digitaal bij elkaar. Maureen: ‘Dit alleen al is een enorme winst. Voorheen waren er allerlei losse contacten tussen de regio’s, nu hebben we één gezamenlijk platform. We wisselen kennis en ervaringen uit maar ook voorstellen van onze achterbannen. Een voorbeeld: één van de partners heeft een open-source-platform, waar apps en databases op kunnen draaien. Dit platform willen we beschikbaar stellen voor software-ontwikkelaars in alle bij de alliantie aangesloten regio’s. Zo kunnen we eenvoudig gebruik maken van software-componenten die ergens anders zijn ontwikkeld.”

De kracht van Nederland

De internationale alliantie biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Maureen: “De kracht van Nederland zit ‘m in het integreren van hardware, software, agri en food. In Noord-Brabant is dat goed zichtbaar in de vorm van sterke machinebouwers, die met IT- en agri-bedrijven werken aan innovaties. Dat Noord-Brabant deze expertisegebieden heel handig combineert, erkennen ook de andere regio’s van de alliantie. Daarnaast is Brabant sterk in het toepassen van kennis in de praktijk. Hierin lopen de universiteiten en het HBO voorop.”

Betekenis voor ondernemers

Wat kan de alliantie betekenen voor partijen die met datatechnologie aan de slag willen? Simon: “Ondernemers kunnen innovatievragen neerleggen bij de partners in de alliantie. De alliantie gaat vervolgens op zoek naar een geschikte gesprekspartner. Daarnaast kunnen Brabantse ondernemers dankzij Regiodeal Noordoost Brabant vouchers aanvragen om hun eigen businesscase te laten onderzoeken. Er liggen mooie kanten voor ondernemers en de alliantie helpt geïnteresseerden graag op weg.”