20 april 2022

Tech, Ict & Smart

College akkoord met reconstructie Zusterflat in VDMA-complex

Het college van B&W van Eindhoven is akkoord met aanpassingen van het ontwerp voor de herontwikkeling van het VDMA-terrein aan de Vestdijk. Een van de aanpassingen is de reconstructie van de Zusterflat. De trappenhuizen aan weerszijden van de flat blijven bewaard, het middenstuk wordt gesloopt en weer opgebouwd volgens de originele bouw uit 1956.

Voor de woonkwaliteit, bouwbaarheid en haalbaarheid van het project zijn tien aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp voor de herontwikkeling (zie bijlage). Het college van B&W vindt het aangepaste ontwerp passen binnen het ingediende plan van de tender in 2019. De voorgestelde aanpak van de Zusterflat is in lijn met de Erfgoedstrategie die hiervoor is opgesteld door adviesbureau Steenhuis-Meurs. Projectontwikkelaar VDMA Development CV, een samenwerking tussen Being, Neoo en Timeless, won de tender met het plan Join the Stage.

Afwegingen

Zonder de aanpassingen kan het project niet worden gerealiseerd. Dat stelt het college voor een maatschappelijke afweging. Het VDMA-terrein met historische gebouwen is nu vooral een kille en kale plek die al jarenlang wacht op een nieuwe en bruisende invulling met onder andere veel potentie voor woningbouw, ontmoeting en meer groen. In een tijd dat de stad een groeispurt doormaakt, en veel inwoners wachten op een woning, is het onverantwoord als dit plan niet gerealiseerd kan worden.

De reconstructie van de Zusterflat was een belangrijke afweging, waarbij andere maatschappelijke belangen uiteindelijk zwaarder wogen dan het volledige behoud van het gebouw. Tot slot telt mee dat het een hoogwaardig en kwalitatief plan blijft, met een uitdagend concept en hoogstedelijke uitstraling. Het college van B&W ziet deze ontwikkeling als aanwinst voor de stad.

Gespreksronden

Gemeente en VDMA Development CV hebben verschillende gespreksronden gehad met de toenmalige supervisor Winy Maas, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en verschillende erfgoedstichtingen. De CRK is akkoord met de aanpassingen, zolang het karakter van de wederopbouwarchitectuur bij de reconstructie behouden blijft. Een positief advies van de CRK is noodzakelijk voor het toelaten van de wijzigingen.

Ook met de erfgoedstichtingen (Henri van Abbe Stichting en Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed) is gesproken over de aanpassingen in het plan. De gemeente Eindhoven en VDMA Development CV hebben met beide stichtingen afgesproken hen nauw te blijven betrekken bij de vervolgstappen in het proces.

Vervolgproces

Projectontwikkelaar VDMA Development CV start nu met de uitwerking van het definitief ontwerp. Naar verwachting wordt eind 2022 de omgevingsvergunning aangevraagd, zodat halverwege 2023 gestart wordt met de bouwwerkzaamheden.