25 november 2022

Zorg en Welzijn

Coalitie Kom Erbij Heusden blijft zich inzetten tegen eenzaamheid

De maand oktober stond in Heusden wederom in het teken van ontmoeting. Via de handige activiteitenzoeker van Bijeen Heusden konden inwoners simpel en snel een passende activiteit zoeken. Ook werden buurtgenoten uitgedaagd om iemand mee te nemen naar een activiteit in de buurt. In deze maand ontvingen ook huisartsen een geheugensteuntje, in de vorm van een kladblok, om meer bewust te zijn van de signalen van eenzaamheid.

 Training Frisse Start
De maand van de ontmoeting is voorbij maar dat betekent niet dat er geen aandacht meer is voor eenzaamheid in Heusden. Inmiddels is de groepstraining ‘Frisse Start’ begonnen. Deze gratis training is speciaal voor Heusdenaren die zich (weleens) eenzaam voelen en meer contacten willen opdoen. Tijdens zes bijeenkomsten brengen professionals van Bijeen samen met de deelnemers in kaart wat zij verstaan onder eenzaamheid en wat ze daarbij voelen. Er worden tips gedeeld om dingen anders te gaan doen en jezelf beter te voelen. Op deze manier bouwen deelnemers aan meer zelfvertrouwen en verbinding met anderen. Bij voldoende aanmeldingen start er weer een nieuwe groep.

 Past een groepsbijeenkomst je niet? Dan biedt Bijeen Heusden de online training ‘Meer Contact’ aan. Inwoners die zich hiervoor opgeven ontvangen twee maanden lang elke dag een e-mail. Je begint als deelnemer thuis in je eigen veilige omgeving en gaat steeds vaker buiten de deur praktijkopdrachten doen. De mails en opdrachten kosten je maximaal 10 minuten per dag. Meer informatie over de training vind je op de website www.komerbijheusden.nl.

 Nieuw inspirerend voorbeeld | Fietsmaatjes Heusden
Elkaar ontmoeten binnen de gemeente Heusden staat centraal in de campagne 'Klein gebaar, Groot verschil'. We hebben een nieuw en inspirerend voorbeeld uitgelicht. Fietsmaatjes Heusden is er voor iedereen die er graag met de fiets op uit trekt, maar dat om welke reden dan ook, niet meer zelfstandig kan. Gezelligheid en samen bewegen gaan hand in hand. In dit voorbeeld wordt je meegenomen in het verhaal van Kees en Francien. Op www.komerbijheusden.nl onder de kop ‘lokale voorbeelden’ lees en zie je hun verhaal.

 10% voelt zich meestal of altijd eenzaam
Uit recent onderzoek komt naar voren dat zo’n 10% van de inwoners met een zorgvraag zich meestal of altijd eenzaam voelt. Dit cijfer is niet gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Meer dan de helft van de inwoners die vragenlijst hebben ingevuld voelt zich soms eenzaam. De meest genoemde reden  is dat inwoners hun interesses en/of hobby’s niet kunnen delen met mensen om hen heen. Vooral voor mensen die digitaal minder vaardig zijn is het soms lastig om zelf iemand te vinden om een hobby mee te delen. ZorgSaam (onderdeel van Bijeen) helpt hierbij en zoekt maatjes met dezelfde interesses.

 91% van de ondervraagden met eenzame gevoelens hoeft geen contact met Bijeen over de eenzame gevoelens die ze ervaren. Met degenen die dit wel wilden is contact gezocht en is er uitleg gegeven over wat Bijeen te bieden heeft, een luisterend oor geboden en gekeken naar een passende oplossing. Ieder jaar onderzoeken we de dienstverlening van Bijeen Heusden, het netwerk van partijen die ervoor zorgt dat iedereen in de gemeente de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Meer dan 300 personen die in 2021 een aanvraag hebben gedaan voor Wmo-ondersteuning hebben de vragen beantwoord over eenzaamheid.

 Coalitie tegen eenzaamheid
In  de gemeente Heusden spant de coalitie Kom Erbij Heusden zich in om gevoelens van eenzaamheid (preventief) tegen te gaan en degenen die ze ervaren te ondersteunen. Dit doen ze door activiteiten te organiseren. Via ‘Heusden Helpt’ bieden ze een luisterend oor. Ook organiseert de coalitie trainingen zodat deelnemers meer inzicht krijgen over het thema en wat ze zelf hieraan kunnen doen. In zo’n training wordt het sociale netwerk ook meteen vergroot. Meer informatie over het herkennen van eenzaamheid, activiteiten en aanbod in de gemeente en inspirerende voorbeelden waarin een klein gebaar een groot verschil maakt vind je op www.komerbijheusden.nl.