4 februari 2021

Food (agri)

Circular Food Center vestigt zich in Cultuur Haven Veghel

Meierijstad, 4 februari 2021 – In de gemeente Meierijstad wordt dit jaar een kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van voedselverspilling geopend: het Circular Food Center. Vandaag werd bekend dat het centrum zich gaat vestigen in Cultuur Haven Veghel (CHV) aan de Noordkade. Het Circular Food Center is een sleutelproject in de Regio Deal Noordoost Brabant. Initiatiefnemers zijn de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, gemeente Meierijstad, provincie Noord-Brabant en het Rijk. Het Circular Food Center moet onderdak bieden aan initiatieven die bijdragen aan het Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 12.3 van de Verenigde Naties om in 2030 voedselverspilling met 1 miljard kilo te halveren ten opzichte van 2015.

De landelijke stichting Samen Tegen Voedselverspilling - momenteel gevestigd op de locatie van De Verspillingsfabriek, Three-Sixty - zal haar kantoor vestigen in het Circular Food Center. CHV Noordkade is nu al een bruisende plek, die ‘food’ ademt, waar het verleden en de toekomst samenkomen, die ontmoetingen uitlokt en die goed bereikbaar is. Dit sluit aan bij de ambitie van het Circular Food Center om in de toekomst uit te groeien tot een locatie vol innovatieve bedrijvigheid rondom circulaire voedselketens. Met CHV Noordkade kiest het bestuur van Samen Tegen Voedselverspilling voor een locatie die potentie heeft om een breed publiek te trekken: van multinational tot start-up, van onderzoeker tot scholier en consument.

Lees hier het vorige persbericht over de aankondiging van het Circular Food Center.

Over de stichting Samen Tegen Voedselverspilling

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling, gevestigd in Meierijstad, is hét ecosysteem waarin alle belangrijke initiatieven, expertise en krachten tegen voedselverspilling in Nederland worden samengebracht en versneld. Hierin werken bedrijven uit de hele keten, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan een gezamenlijke agenda met als concrete doelstelling om jaarlijks 1 miljard kilo extra aan voedsel binnen de voedselketen te behouden. De stichting werd opgericht in december 2018 en vloeide voort uit de Taskforce Circular Economy in Food. Dragende organisaties van de stichting: FoodTech Brainport, Gemeente Meierijstad, Ministerie van LNV, Provincie Noord-Brabant, Rabobank en Wageningen University & Research.