31 oktober 2022

Zorg en Welzijn

Catharina Ziekenhuis boekt aanzienlijke tijdwinst voor patiënten met een beroerte

Als mensen een beroerte krijgen, telt elke seconde. Medisch specialisten moeten zo snel mogelijk weten of het gaat om een herseninfarct of een hersenbloeding. Wanneer die diagnose helder is, kan worden gestart met de juiste behandeling.

Het Catharina Ziekenhuis beschikt sinds kort over een applicatie die gebruik maakt van kunstmatige, ofwel artificiële intelligentie (AI). Hiermee worden afsluitingen van de grotere hersenvaten die tot een herseninfarct leiden, automatisch gedetecteerd. “Met deze software boeken we in ons ziekenhuis per patiënt zeker tien minuten tijdwinst”, zegt interventieradioloog Joris Hendriks. “En iedere minuut tijdwinst in de behandeling voorkomt verdere schade aan de hersenen”, valt neuroloog dr. Rob Gons hem bij.

Regionale functie
Het Catharina Ziekenhuis vervult een regionale functie voor de behandeling van patiënten met een acuut herseninfarct op basis van een afsluiting van een van de grote hersenvaten. Bij die patiënten wordt door de interventieradioloog met behulp van een slangetje, ook wel katheter genoemd, het bloedstolsel uit het bloedvat verwijderd; een zogenoemde trombectomie of intra-arteriële therapie (IAT).

“Hoe eerder we die behandeling kunnen beginnen, hoe groter de kans op herstel voor de patiënt”, zegt Hendriks. Met de nieuwe software kunnen de betrokken specialisten via een beveiligde app op hun telefoon bijna realtime de CT-beelden die in het Catharina Ziekenhuis zijn gemaakt, beoordelen. “Deze software stuurt ons direct de juiste beelden door en geeft ons een uitkomst: wel of geen afsluiting en waar deze afsluiting zich bevindt. Via de app praat ik met de dienstdoende neuroloog die naar diezelfde beelden kijkt. Zo kunnen we samen – waar we ons ook bevinden - in één minuut beoordelen of de patiënt in aanmerking komt voor een IAT-behandeling”, zegt Hendriks.

Continu proces verbeteren
“Tot voor kort tijdens diensten moest ik – als ik niet in het ziekenhuis was - ergens inloggen om de beelden te beoordelen. De beoordeling van de beelden gaat nu zo veel sneller…”, zegt Hendriks. “De doorlooptijden in ons ziekenhuis behoorden al tot de snelste van Nederland, maar als je in die top wilt blijven, moet je het proces continu verbeteren. Dat hebben we nu gedaan door de aanschaf van deze software”, aldus Gons.

Betere kans op herstel
Uit studies blijkt dat de kans op het vinden van een behandelbare afsluiting door het gebruik van deze software hoger is. “Als alle ziekenhuizen met deze software gaan werken dan zullen meer patiënten voor deze behandeling in aanmerking komen”, vermoedt Gons, “en daarmee is er een betere kans op herstel voor de patiënt en vallen de hiermee samenhangende zorgkosten lager uit.”

In het Catharina Ziekenhuis zijn interventieradiologen en neurologen 24 uur per dag en 7 dagen per week oproepbaar om deze behandeling uit te voeren. Per jaar worden in het ziekenhuis 160 patiënten op deze manier behandeld.