Ga terug

Campagne mbotoegankelijk: alle informatie op één plek voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag

Op mbotoegankelijk.nl vinden alle mbo’ers met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord op hun vragen en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor hun specifieke ondersteuningsvraag. Na de lancering in april jl. brengt ECIO mbotoegankelijk.nl nu met een campagne breed onder de aandacht bij studenten en onderwijsprofessionals in het mbo. De campagne belicht verschillende belemmeringen die mbo-studenten kunnen ervaren tijdens hun studie. Denk bijvoorbeeld aan concentratieproblemen, vermoeidheid door mantelzorgtaken, het missen van lessen vanwege zwangerschap en vervoersproblemen vanwege een fysieke beperking. Mbotoegankelijk.nl ondersteunt studenten hierbij. Alle mbo-scholen en ook vo-scholen ontvangen een promotiepakket met posters om ook op de onderwijslocatie de studenten hierop te wijzen. De campagne wordt tevens via de sociale mediakanalen van ECIO uitgezet. Met Instagram en Facebook richten we ons rechtstreeks tot de student. Voor een breder bereik wordt het delen van deze updates op prijs gesteld. Elke van Doorn, adviseur bij ECIO: “Juist nu is het belangrijk dat er een digitaal informatiepunt beschikbaar is voor studenten met een ondersteuningsvraag. Met de komst van de coronacrisis komen studenten misschien minder snel in contact met een docent of begeleider hierover. Op de website kunnen mbo-studenten met een ondersteuningsvraag of beperking terecht met al hun vragen.” Brug tussen hulpvraag en ondersteuningsaanbod Mbotoegankelijk.nl slaat een brug tussen een hulpvraag, rondom een belemmering of diagnose, en het ondersteuningsaanbod voor beschikbare aanpassingen, financiële mogelijkheden en regelgeving. Met ook een zelftest worden studenten wegwijs gemaakt in de opties die bij hen passen. Met een ‘vind jouw school-knop’ kan de student direct specifieke informatie vinden van de eigen onderwijsinstelling. Betere informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag Studenten met een ondersteuningsvraag zijn studenten die belemmeringen in het onderwijs ervaren omdat zij bijvoorbeeld belast zijn met mantelzorgtaken, jong ouderschap of een functiebeperking. In het mbo geeft 40 procent van de studenten aan een functiebeperking te hebben[1]. Daarnaast blijkt dat 57% van de mbo-studenten niet of nauwelijks op de hoogte is van de ondersteuning die zij kunnen ontvangen op de school waar zij gaan studeren[2]. Het informatiepunt MBOtoegankelijk.nl moet hier verandering in gaan brengen zodat mbo-studenten die studeren of gaan studeren beter weten welke ondersteuning zij kunnen krijgen. Studenten zijn 2 nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de website: zij hebben meegedacht in het ontwerp en de website meermaals getest. Aanleiding De website is opgezet na een oproep van de Tweede Kamer om de informatievoorziening voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag te verbeteren. De website is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van OCW en in samenwerking met de jongerenorganisaties JOB en JongPIT. Het Kennispunt MBO Passend Onderwijs van de MBO Raad is het punt waar alle mbo-scholen terecht kunnen voor vragen en informatie rondom passend onderwijs. — [1] JOB monitor 2018, te verkrijgen via: https://www.jobmbo.nl/monitor [2] Monitor beleidsmaatregelen 2017-2018, te verkrijgen via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/monitor-beleidsmaatregelen