Partner

13 januari 2023

Lifestyle

Buurthart voor Buurtschap te Veld

In Buurtschap te Veld kan een Buurthart worden gerealiseerd. Gemeente Eindhoven en de vier initiatiefnemers Woonbedrijf, ’thuis, Van Wijnen en Minitopia hebben hiervoor financiële middelen geregeld. Het Buurthart wordt een centrale plek waar bewoners van de wijk elkaar kunnen ontmoeten en waar ruimte is voor sociale activiteiten.

In het buurtschap worden 680 woningen gerealiseerd. Met dat aantal woningen wordt Te Veld feitelijk een nieuwe buurt. Wethouder Mieke Verhees (Wonen, Wijken): "Bij een buurt hoort een centrale plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, elkaar beter leren kennen en van waaruit ze samen activiteiten organiseren. Dit zorgt voor sociale samenhang en maakt van een buurt een fijne plek om te wonen. We vinden het belangrijk dat we als gemeente een bijdrage leveren door hiervoor de randvoorwaarden te scheppen."

De bewoners van Buurtschap te Veld huren van Woonbedrijf, ’thuis of Van Wijnen, zijn zelfbouwers van Minitopia of wonen binnen het LivingLab040. Het Buurthart wordt een plek voor en door bewoners: de bedoeling is dat zij (mede)verantwoordelijk worden voor het gebouw en de activiteiten.

Financiering
Het Buurthart komt op de begane grond van een gebouw dat Woonbedrijf realiseert. In dit gebouw komen in totaal 56 woningen, een mix van appartementen met zowel 1, 2 als 3 kamers. Woonbedrijf is bereid te investeren in een collectieve ruimte. Omdat de huuropbrengsten de kosten voor de investering niet dekken, leveren de gemeente, Woonbedrijf, ’thuis, Van Wijnen en Minitopia een bijdrage om dit verschil bij te passen. Daarnaast stelt de gemeente een bijdrage van maximaal 35.000 euro beschikbaar voor ondersteuning van de opstart van de gezamenlijke ruimte.

De start van de bouw van de appartementen en het Buurthart vindt in het 2e of 3e kwartaal van 2023 plaats. QYUUBS tekent voor de realisatie van het gebouw.

Beheer
De initiatiefnemers (Woonbedrijf, ’thuis, Van Wijnen en Minitopia) en de gemeente maken nog afspraken over het beheer. Bij voorkeur verloopt het beheer via de buurtvereniging of een maatschappelijk ondernemer uit de buurt zelf. De beheerder kan de ruimtes vervolgens weer verhuren aan derden om opbrengsten te generen. Het Buurthart is, voor zover mogelijk, de hele week open. Dat is mede afhankelijk van de behoefte van bewoners en de beschikbaarheid van vrijwilligers.

Buurtschap te Veld kent een buurtvereniging: Stichting de Buurtraad. Deze stichting is betrokken bij de voorbereidingen en wordt betrokken bij de realisatie van het Buurthart. Er wordt nog bekeken welke rol deze stichting kan, en wil, spelen in het beheer.

Bijzondere wijk
Buurtschap te Veld is een bijzondere wijk in het noorden van Eindhoven, waar in totaal 680 woningen komen te staan. Woonbedrijf, 'thuis, Minitopia, Living LAB 040 en Van Wijnen zijn de initiatiefnemers van dit project. De woningen komen in kleine groepjes (kamers) verspreid in het landschap te staan. Elke kamer heeft een eigen karakter: de een is bijvoorbeeld meer stedelijk, in een ander staan zelfgebouwde woningen in combinatie met sociale huurwoningen en in weer een andere kamer is ruimte voor appartementen in het groen. Bewoners wonen in het groen en geven samen een eigentijdse invulling aan een buurtschap